Home

Een schematisch overzicht van de genealogie van Van Tetrode
Het eerste begin in de Middeleeuwen

* Ysbrant, geboren omstreeks 1225...
Zijn zonen zijn:
 • 1. Gerard, geboren omstreeks 1250...
 • 2. Florens
 • 3. Simon Ysbrantszoon van Tethrode. Hij schenkt goederen aan St Jan.
Kloostergang van St Marie
De bijzondere Romaanse kapittelkerk van St Marie, op steenworp afstand van het centraal station Utrecht, is uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. Alleen de kloostergang bestaat nog. De muren van de restanten zijn opgetrokken uit tufsteen en baksteen. Vroeger stroomde de Rijn langs de kapittelkerk. De naam Rijnkade herinnert nog aan de loop van de rivier ter plaatse. Resten uit de voormalige Mariakerk zijn te zien in het conservatorium van Utrecht.


* Gerard Ysbrantszoon is priester en later kannunik van St Marie in Utrecht
* Hij wordt `heer` genoemd in testament van Peternelle van der Zande, wat betekent dat hij van adel is
* Gerard schenkt op ongeveer 60-jarige leeftijd landerijen en huizen in Haarlem en Poeldijk (ten zuiden van Den Haag - Monsterambacht of De Lier genoemd) voor de bouw van een St Jansklooster in Haarlem om er kerkdiensten te houden voor hem en zijn ouders. De bisschop krijgt een verzoek om de schenking goed te keuren

* Florens en Simon maken geen aanspraak op het bezit van hun broer Gerard
* Simon heeft kinderen
* Simon schenkt in 1315 goederen aan St Jan in Haarlem
* Simon had mogelijk een zoon die Ysbrant heette

Westland en Delfland

* Ysbrant Simonszoon van Tetrode (wellicht zoon van laatstgenoemde) leent in 1346 grond in Tetrode van Graaf Floris
* Ysbrants zonen zijn:
 • 1. Ysbrant (zijn zoon Simon, schepen van Haarlem 1377-1371, leefde van omstreeks 1325 tot ca 1395) Hij leent in 1356 land aan de Haarlemmerweg (huidige Zijlweg) in Tetrode, nu Overveen
 • 2. Claes
 • 3. Grieten (kreeg een zoon)
 • 4. Dirc of Dircje (zoon, vermoedelijk: Hendrik `zegelt met het volle familiewapen in 1355` Dat betekent dat hij op dat moment de oudste van het geslacht is)
 • 5. Jan of Janne


* Dirc (waarschijnlijk een ander dan bovengenoemde) schenkt grond in het kapittel van Naaldwijk (Ambacht Wateringen)
* Dirc van Tetrode overlijdt in 1332.
* Machtilt, waarschijnlijk dochter van Dirc, trouwt met Hughe Uten Hage (Oork. Graven v. Holland/Abdy Loosduinen)

* Simon Ysbrantszoon (ca. 1325 - ca. 1395) - hij is hierboven al genoemd als schepen van Haarlem - krijgt vier kinderen kinderen:

 • 1. Ysbrant (lid van H. Kerstmisgilde Haarlem in 1385, schepen in Haarlem in 1406)
 • 2. Floris (lid van H. Kerstmisgilde in 1407, schout van Venipe bij Alkmaar)
 • 3. Alvareat koopt graven in St Bavo in 1432/1434
 • 4. Richardis Simonsdochter koopt grond van Willem van Tetrode. Zij is priorinne in abdy Loosduinen
Een abdij of Middeleeuws klooster

* Hendrik van Tetrode (ca. 1330 - ca. 1375) sticht een vicarie voor de kerk van Limmen in 1371.
* Hendrik pacht een molen tussen Schermer Waert (ban van Hensbroek). Hij was niet dom. Want hij liet wel eventjes vastleggen dat hij geen pacht hoefde te betalen  als de zeedijk zou doorbreken.
* Hendrik zijn zonen:

 • 1. Willem, eerste eigenaar vicarie in Limmen
 • 2. Dirc, schout in Limmen, leent grond van de graaf
 • 3. Ysbrant leent met neef Floris goederen in Warderbroec in de ban van Oorgat
 • 4. Alide. Haar zoon Hendrik van Tetrode is erfgenaam van Ysbrant (3)
 • 5. Dochter was getrouwd met Jan van Haerlem (zoon van Heynric)


* Zoon van Dirc, Hendric, huurt grond bij de kerk van Alkmaar, tussen de veste en het kerkhof.
* Zoon van Dirc, Jan, heeft `herrie` met zijn tante Alide over de belening van ene huis in Akersloot.


Hughe van Tetrode schout van Velsen in 1406
 
* Hughe, was een jongere zoon van onbekende vader, koopt in 1422 en 1423 graven in St Bavo in Haarlem
* Zonen van Hughe zijn Claes en Willem
* Willem`s zoon Hughe erft van tante Machteld Roepers en van zijn grootmoeder M.J. Huygens. Schepenen van Haarlem bevestigen de erfenis. Hughe is geboren in Haarlem en studeerde in Leuven in 1444. Hij bezit grond in Akersloot en huis en akkers in Heilo
* Zoon van Claes is waarschijnlijk Dirc. Dirc is leenman van Dampegeest: land, bos en hofstede de Hooge Ampegeest. Ook land in Noortweyde en Uyterdyck in Limmen.
* Kinderen van Dirc
 • 1. Claes krijgt voor zijn huwelijk al honderd leeuwen van vader Dirc. Hij leent huis Dampegeest.
 • 2. Clara`s zoon, Floris van Tetrode neemt Dampegeest bij Limmen over (via zijn dochter komt Huis Dampegeest in handen van Aernout van Zouwen). De vicarie in Limmen, gesticht door Hendrik van Tetrode in 1371. Clara`s zoon Simon Floriszoon is priester en vicaris in vicarie van Limmen
 • 3. Ysbrant is cuuper ( uit `Haarlemse transporten`). Hij koopt een huis `op het Spaarne`. Zijn zoon heet Cornelis en krijgt een dochter Grieten en een zoon (je raadt het al) Ysbrant. Grieten (geb 1532) trouwt J.J. Connestabel. Zij leeft nog in 1605. Ybrant krijgt dochter met de naam Anna en Anna trouwt met Schuitvoerder. Hun zoon noemt zich Ysbrant Corneliszoon van Tetrode
 • 4. Katrijn trouwt Willem Coman Pieterszoon
 • 5. Martige trouwt met Jan. Zij overlijdt in elkgeval voor het jaar 1505

Zie ook: GenealogieŽn Van Tetrode, Tetterode, Tetro, Tetteroo en Tettero