Home

Twee Tetrode's begraven in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem
1370

Na de bouw van het Sint Jansklooster (nu provinciaal en gemeentelijk archief) in 1310 is begonnen aan de bouw van de imposante Grote of St. Bavokerk, de oudste kerk van Haarlem. Deze laat Gotische kerk domineert de wijde omgeving al meer dan vier eeuwen. Twee Van Tetrodes hadden het voorrecht in de kerk te mogen worden begraven.

Katholieken bouwden de kerk tussen 1370 en 1520. Binnen is een vroeg 16e eeuws koperen koorhek, het graf van Frans Hals en koorbanken uit 1512 te vinden. De vloer bestaat uit duizenden zerken. Meer dan 1300 zijn zichtbaar. De anderen liggen onder vloerplanken en banken. In de grafboeken staat wie, waar ligt.
de Bavo vanuit het zuid-oosten - door Cornelis Gerritsz Decker 1658 De Bavoparochie was in de 15e eeuw één van de grootste parochies in het bisdom Utrecht. Zo`n 14.000 zielen uit Zandvoort, Bloemendaal, Bennebroek, Heemstede en een deel van Spaarndam en Haarlemmerliede telde de kerk. De graven van Holland hadden in ongeveer eenderde van de parochies in Holland het recht de pastoor te benoemen. Behalve het hoofdaltaar telde de Sint Bavo 32 altaren die tegen de pijlers van het koor, het transept en het schip waren opgesteld. De talrijke op die altaren gestichte missen gaven een (bescheiden) inkomen aan de priesters.

Haarlem telde net als Alkmaar, Rotterdam, Dordrecht en Gouda maar een parochiekerk. Delft, Amsterdam en Leiden hadden twee parochiekerken. De Bavo hoefde geen concurrentie van een andere kerk te vrezen. Ambachts- en schutttersgilden en geestelijke broederschappen waren gebundeld in kerkelijk verband. Kloosters probeerden iets van de rechten van de Bavo af te snoepen. Broederschappen konden zich in één van de negentien kloosterkerken in het Haarlem van de vijftiende eeuw vestigen in plaats van in de Bavo.
bron: `De moer de heilige kerc tot hullip gegheven` - Dr. W.H. Vroom uit De Bavo te Boek

Het schip met het beroemde orgel Het orgel van Christian Müller uit 1738 is rijk versierd. Het orgel bestaat onder meer uit een marmeren reliëf van Jan-Baptist Xavery en een front van de hand van Jan van Logteren. Het orgel is in 1961 gerestaureerd door Deense orgelbouwers Marcussen.

In de periode half mei tot half oktober wordt het orgel wekelijks door een organist bespeeld. In de maanden juli, augustus en september vinden deze bespelingen nog vaker plaats.

Mozart speelde er ooit. Hij overnachtte in het hotel dat nu de naam Amadeus siert. Geopend: dagelijks 10 - 16 uur, september t/m maart 10 - 15.30 uur, zondag voor bezichtiging gesloten. Ingang: Oude Groenmarkt 23.

De heilige Bavo redt Haarlem De heilige Bavo verscheen in volle wapenuitrusting en met opgeheven zwaard op de wolken boven Haarlem precies op het moment dat de Kennemers en Westfriezen Haarlem wilden veroveren. De aanvallers maakten zich onmiddellijk uit de voeten. Haarlem werd gespaard, dank zij de heilige.

Het schilderij dat in 1623 door een onbekende is gemaakt, toont Haarlem vanuit Tetterode (Overveen). Achter de man met het witte paard is duidelijk de Zijlpoort te zien.

Saenredam - Besnijdenis Jezus in Brouwerskapel Saenredam maakte een - voor hem - uniek schilderij in 1635 met een Bijbelse voorstelling. Simeon draagt de baby Jezus Christus naar de Brouwerskapel waar een hoge priester wacht om Jezus te besnijden. Maria en Jozes lopen achter Simeon aan.
Haarlem telt twee kerken met de naam St Bavo

Haarlem kent de Grote of St Bavo kerk en de St Bavo Kathedraal.

Tegeltje St Bavo

Brouwerskapel, kijkje van noord naar zuid
Middenbeuk en koor zijn door houten gewelven gedekt (14e - 17e eeuw). Veel van het meubilair dateert van voor de beeldenstorm: koorhek (1509 - 1517), koorbanken (1512), later beschilderd met familiewapens, koperen lezenaar met pelikaan (1499) door Jan Fierens uit Mechelen.

De koperen lezenaar in de vorm van een pelikaan, die haar jongen voedt met haar eigen bloed, als symbool van Jezus Christus die zijn leven geeft voor zijn vrienden

Koperen lezenaar