Home
Ysbrant van Tetrode

Landadel in dienst van de graaf
De drie meerbladen zijn enkele eeuwen lang het symbool van de adellijke familie Van Tetrode. Ysbrant van Tetrode, geboren rond 1230, is het oudste familielid waar iets over bekend is. Tot rond 1500 behoren zijn afstammelingen tot de landadel. Voor hun graaf innen zij belastingen en spreken recht. Vermoedelijk stammen zij af van Van der Lane uit Limmen. Van der Lane kreeg land in Tetrode op slechts twee kilometer afstand van Haarlem.

* Dit zegel uit 1370 van Aernt van Tetrode is uit de abdy van Egmond. Dit klooster is de oudste van het toenmalige noorden van Holland. Het belangrijke geslacht Van Egmond ontleende zijn naam aan de abdy.


 
Tot 1600 zijn de Van Tetrodes `welgestelden`. Daarna breidt de familie zich sterk uit en komt de naam voor onder rijken en armen. Na 1650 tot 1700 wordt het woordje `van` meestal weggelaten. Ook de schrijfwijze van de naam varieert: Tetteroo en Tetterode of Tetrode.
Zij bezitten oorspronkelijk land in Tetrode, Haarlem en Limmen (bij Castricum). Ook in Westland (Zuid-Holland) behoort land aan de Van Tetrodes. Nakomelingen van Aernt van Tetrode, die rond 1400 schout is in Wassenaar en Zuidwijk, vestigen zich in Leiden en Wassenaar en vervolgens over geheel Zuid-Holland.

Willem van Tetrode, geboren rond 1525, is een van de nakomelingen, zo wordt nu aangenomen. De genealogie vanaf deze Willem is bekend. A.J.M. Tetteroo uit Rotterdam heeft hierover een boek gepubliceerd.

Een kasteel of jachtslot zou van deze adellijke man aan de weg naar Zandvoort-Haarlem hebben gestaan. In 1419 wordt  Coenradus Eyck aangesteld in de kapel van Van Tetrode, die op de huidige parkeerplaats van hotel Roozendaal in hartje Overveen zou hebben gestaan, niet ver van een castrum ofwel een kasteel. De kapel, genoemd naar de Romeinse martelaar Quirinus, wordt voor het laatst in 1606 genoemd in transportregisters.

* Het zegel van Jan van Tetrode, schepen in Leiden. De zegel is van 17 februari 1476, uit de abdy van Rijnsburg.

Muurbord

Documenten met zegels van de Van Tetrodes komen voor in het rijksarchief en het archief van Wassenaar, waar Aernt van Tetrode schout was. In de oude kerk van Voorschoten hangt een muurbord met daarop afgebeeld de wapens van Jacob en Pieter van Tetrode en in de hooglandse kerk van Leiden ligt een grafzerk van Neeltje Cornelisdochter van Tetrode uit 15?? met het familiewapen.