Home
De geschiedenis van Tetrode
(en Tetterode, Tetteroede, Tetro, Tetteroo en Tettero)
Haarlem vanuit Tetrode

(Zicht op Haarlem, gezien vanaf Tetterode. Door Ruysdael begin 17e eeuw)
De geschiedenis van Tetrode gaat terug tot de Middeleeuwen. Het duingebied ten westen van Haarlem dat eens vermoedelijk bewoond was door Noormannen, kreeg de naam Tetrode vanwege een ontginningen, is een rode. Deze naam is rond 1200 in gebruik geraakt.

De bewoners kapten de overdaad aan bomen direct achter de duinen. Holland ofwel Houtland veranderde ingrijpend. In de directe omgeving van Haarlem kregen veel gebieden de naam ...rode, zoals Berkenrode, Iepenrode, Eikenrode en Brederode.

Langs de uitgerekt, 50 kilometer lange duinrand tussen Haarlem en Den Haag ontstonden ontginningen. Bij Wassenaar tref je nog steeds Eikenrode aan. De naam Tetterode of Tetrode treft je alleen op zeer oude kaarten, van voor 1650, aan. Een andere plek die heel bekend werd was Brederode. Alleen Brederode en Tetrode waren niet vernoemd naar een type boom. Tet betekent waarschijnlijk riet. Voor de verklaring van de naam klik hier.

Mysteries

Was er een kasteel of jachtslot, zoals in sommige documenten is vermeld? Waarom verdween de naam van de landkaarten? Lag Tetterode exact enkele honderden meters ten zuiden van het huidige Overveen? Is Tetrode verdwenen onder het zand? Een enkele cartograaf tekende zelfs een torentje met een vlaggetje er op.

Maar tot op de dag van vandaag is er geen steen van een bouwwerk met de naam Tetterode gevonden. Het NS-station van Overveen ligt aan de maar liefst een kilometer lange Tetterodeweg. Menig dorpsbewoner en zeker ook Haarlemmer sport in het Tetterode sportcomplex.

Gemeentewapen van Bloemendaal

(Het Gemeentewapen van Bloemendaal, o.a. Overveen, is gebaseerd op het familiewapen van Tetrode)
Deze website verhaalt over
- De familie Tetro, Tetrode, Tettero en Tetterode
die oorspronkelijk afkomstig uit het
overwegend katholieke Overveen.
Vrijwel alle provinciën van Nederland
kent ze en hun namen komen voor op websites
uit als Rusland, Duitsland en de Verenigde Staten.
- Overveen. Aan de hand van oude kaarten wordt de
exacte plek aangegeven (vlakbij het huidige Duinvliet)
waar in de Middeleeuwen mogelijk aarden wallen werden
opgeworpen om zich te verdedigen
tegen vijanden.
 
- Kunstwerken van onder meer
Frans Hals (die Lucas van Tetterode schilderde)
Ruysdael (zich op Haarlem vanuit Overveen of Tetterode)
 
Familiewapen Brasser
Dit fraaie familiewapen met de drie meerbladeren van oud-burgemeester Wilhelm Brasser van Schiedam lijkt sprekend op het nog veel oudere familiewapen van Tetrode.

Bronnen:
W.C Tettero in Voorburg, Ing. A.J.M. Tetteroo in Rotterdam, W. Post in Bloemendaal, de gemeentearchieven van Haarlem en Bloemendaal, de stichting Ons Bloemendaal, bibliotheken in Enschede en Hengelo, Bert Sliggers Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp.

Met dank aan J.C.F.H. Berkhout, A. Wekking, J. Pardoen en G. Leeuw van De Twentsche Courant Tubantia voor adviezen en begeleiding.
De maker van deze site, M.J. Tettero, was dagbladjournalist en internetredacteur voordat hij deeluitmaakte van de videoredactie van
De Twentsche Courant Tubantia in Enschede waar hij werkte als camjo (camerajournalist) en tegenwoordig weer als journalist.