Home
Het Zandvoorters Veerhuisje
Vrouwen en kinderen uit Zandvoort met
manden vol vis op de rug liepen `s morgens
kilometers door de duinen om in Haarlem vis
te verkopen op de markt.
Hun mannen en vaders hadden de vis
`s nachts met kleine bootjes op de Noordzee
gevangen. Wat ze niet verkochten ging naar het Veerhuisje.
Daar brachten de laatste resten nog wat geld op.
De kilometers lange wandeling door de soms gevaarlijke duinen brachten verhalen voort die nu nog bekend zijn, zoals de fabel van de kluizenaar van Tetterode. Het gebied midden tussen Zandvoort en Haarlem stond bekend als Tetterode maar heet nu Overveen.

Bij Kraantje Lek, dat al ruim 450 jaar bestaat, komen de mensen uit Zandvoort weer de `bewoonde wereld` in. Velen wasten bij herberg De Stinkende Emmer (nu Wapen van Kennemerland) hun voeten en dronken of aten nog even wat voordat ze in Haarlem op de markt hun vis verkochten. 

Zandvoort, vroeger Santvoerde, ontstaat omstreeks 1100. Eeuwenlang was de visserij de belangrijkste bron van bestaan. In 1828 werden een badhuis en de nieuwe Zandvoortselaan in gebruik genomen. Zandvoort wordt een toeristische trekpleister. Zandvoort telde aan het begin van de 19e eeuw maar 700 zielen.

(bij de kaart hieronder:) Het Visserspad loopt van Haarlem via de Zijlweg (`boven` de Rampevaart) steeds verder naar links, door de duinen naar Zandvoort.

Zie ook:
- waar ligt Tetterode precies? 
 
- Tettero gezien vanad de dakruiter van de St Bavo in Haarlem

Het veerhuisje staat rechts naast de Vleeshal aan de Markt
 Kaart van Berckenrode 1615
Jacob van Deventer maakte de oudste kaarten. In 1560, zes jaar voor de beeldenstorm en
twaalf jaar voor de belegering van Haarlem begon, tekende hij een kaart van Haarlem
voor de Spanjaarden. De kaart geeft weinig detail. Aan het einde van de Zijlweg is
een kerkje of klooster ingetekend waarbij Tetrode staat vermeld.

De kwaliteit van de kaart hierboven, van Floris Balthasarsz van
Berckenrode , is veel beter. Hij moest voor het Hoogheemraadschap
(waterschap) Rijnland een kaart maken. De `oorlogsfotograaf`
was eerder gevraagde voor het Delfland en het SchielandBestand.

De afgebeelde kaart is een jaar voor de dood van Berckenrode
gegraveerd. Berckenrode moest zich voor het gerecht
verantwoorden voor het feit dat hij zijn kaart van
Delfland had gebruikt voor het bepalen van de grens
van het Rijnland. Zijn zoon Balthasar nam zijn werk over en
wordt nu gerekend tot een der grootste cartografen
van ons land.