Terug naar het Rijk van Ripperda
Wapen van Schele van Weleveld en Ripperda Christoffer Schele tot Weleveld en Schelenburgh (1529 - 1606) en Judith Ripperda van het Weldam(1534 - 1608) krijgen tien kinderen. Christoffel vertegenwoordigt Overijssel bij de uni van Brussel in 1577 vlak na de pacificatie van Gent (1576). Zij vluchten in 1579 na het geweld van de desperaten, boeren die huursoldaten te lijf gaan. Dit epitaaf geeft hun familiewapens weer.

Een waardevol epitaaf krijgt het koor van het paar Christoffel Schele en Judith Ripperda in de eeuwenoude kerk van Borne.

Terug naar de vorige pagina

Oude kerk Borne