Terug naar het Rijk van Ripperda

Judith Ripperda krijgt tien kinderen

Haar man schrijft belangrijk boek over historie Twente

Judith Ripperda, een zus van Eggerik, trouwt met Christoffel Schele van Weleveld over wie veel bekend is. Christoffel studeert in Wittenberg en zou Maarten Luther goed hebben gekend. Hij is één van de schaarse informatiebronnen. De familie Ripperda hangt net als Schele en veel andere edelen het nieuwe geloof aan.

Judith Ripperda
Huis Weleveld Het kasteel Weleveld krijgt bezoek van Spaanse soldaten in 1582 tijdens het beleg van Lochem. Veel documenten gaan verloren. De doden krijgen een graf in de koestal omdat zij denken dat dit een kapel is geweest.