Home
Willem van Tetrode
was zijn tijd ver vooruit


Expositie Rijksmuseum Amsterdam
naar New York
Eind 2003

Het Rijksmuseum toonde tot 25 mei 2003 zo`n 40 unieke bronzen beelden uit Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en met name Italië, allemaal gemaakt door Willem Danelsz van Tetrode. De tentoonstelling, waarvoor zelfs een groot kunstkabinet van Van Tetrode is nagebouwd, verhuist daarna nog naar New York.

Een interessant werk over deze bijzondere beeldhouwer is te koop bij Emile van Binnebeke van veilinghuis Sotheby´s Amsterdam. Hij verdedigde op maandag 24 februari 2003 met succes in de Universiteit Utrecht zijn proefschrift over het werk van Willem van Tetrode. De dissertatie kost 40 euro.

Acht jaar onderzocht Van Binnebeke voor de Universiteit Utrecht de wandelgangen van Van Tetrode aan de hand van onder meer oude rekeningen. Veel nieuwe feiten, zoals over de sterfdag van de vermoedelijk in Delft geboren beeldhouwer Willem van Tetrode kwamen aan het licht. In Italië kent de kunstwereld hem vandaag de dag nog als Guglielmo Fiammingo (Vlaamse Willem).

In Florence en Rome leert hij de kneepjes van het vak. Maar eenmaal terug in ons land (na 20 jaar) wordt hij beroemd als de bouwer van een enorm altaar voor de Oude Kerk van Delft. Na de tweede beeldenstorm in 1573 wordt zijn werk, pas anderhalf jaar oud, gesloopt. Teleurgesteld gaat hij naar Duitsland. Voor de bisschop van Keulen werkt hij nu ook als architect. De bouw van kasteel Arnsberg neemt hij ter hand. Zeven jaar later, na een vermoedelijk 'uitstapje' naar Italië, sterft hij aan de pest.

 

Emile van Binnebeke studeerde af op het proefschrift over Willem van Tetrode

Emile van Binnebeke studeerde af op een proefschrift over Willem van Tetrode. Heel veel nieuwe feiten kwamen boven.

Zie: foto`s van werk in brons en steen van Willem van Tetrode)

 

Tot het begin van de 18e eeuw kent men hem nog in Nederland. Pas in 1939 komt vast te staan dat Guglielmo Fiammingo de zestiende eeuwse beeldhouwer Willem van Tetrode was. De dissertatie van Van Binnebeke legt nu de stukjes van de legpuzzel op de juiste plaats.

Bacchus van Willem van Tetrode

(foto Fitzwilliam Museum Cambridge)

Frits Scholten juni 2002

Frits Scholten van het Rijksmuseum Amsterdam.

''De tijd is rijp voor rehabilitatie'',
zegt conservator Frits Scholten van het Rijksmuseum Amsterdam. ''Hij is in Holland vrijwel volledig vergeten geweest.

We hebben in het Rijksmuseum tot voor enige jaren maar één werk waarvan vast staat dat het van zijn hand was. En nog steeds is niet helemaal duidelijk wat hij heeft gemaakt.''

Bacchus
Willem van Tetrode maakte Bacchus (foto links) in Duitsland in 1573 - 1574. Op dat moment belegerden Spaanse troepen Haarlem en vervolgens Leiden. Het beeld is gemaakt in brons, hol gegoten met deelbare mal uit zes delen. Bacchus maakt een bezwerend gebaar, zo wordt aangenomen. Van Tetrode maakte het beeld voor de burgemeester van Keulen, de rijke wijnhandelaar Ter Layn von Lennep.

Het beeld is aan enkele kunstenaars toegeschreven voordat vermoed werd dat het van Willem van Tetrode zou zijn. Uit röntgenonderzoek is nu vastgesteld dat het beeld met dezelfde mallen is gemaakt als Van Tetrodes Hercules en Antaeus.

De machtige, schatrijke Italiaanse familie de'Medici uit Florance verzamelt veel kunst, met name toen Willem van Tetrode er vertoeft. In de werkplaats van Cellini werkt hij vanaf 1548.

Cosimo 1 de'Medici (foto rechts) laat zichzelf in marmer uithouwen. Medusa pronkt op z`n borst. Cellini en Van Tetrode werken bijna een jaar aan het borstbeeld. Nu staat het in the M.H. de Young Memorial Museum in San Francisco.

Benvenuto Cellini en Willem van Tetrode

Frits Scholten hecht veel waarde aan de expositie in het Rijksmuseum. ''We begrijpen hem veel beter wanneer veel van zijn werken bij elkaar zijn gebracht. Je kunt dan zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. Op allerlei vragen kun je dan beter een antwoord geven.''

Delft
''Van Tetrode laat in z'n beelden graag zien wat hij kon. De spiermassa`s, het golvende haar, de zware wenkbrauwen. Daarin kun je duidelijk de hand van Van Tetrode herkennen'', vertelt Frits Scholten die onder meer heeft meegewerkt aan de restauratie van het monument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk van Delft.

Gravure van het beeldhouwwerk van Willem van Tetrode
Willem Daniëlsz van Tetrode maakt waarschijnlijk in 1574 dit beeldhouwwerk. Het is geplaatst voor de deur van de rijke wijnhandelaar Peter ter Layn, burgemeester van Keulen. Hij werkt dan, na de tweede beeldenstorm in Delft (1573), voor de bischop van Keulen.
foto van een prent uit het Rijksmuseum Amsterdam.

Willem van Tetrode belandt op jonge leeftijd in Italië. ''Vermoedelijk is hij naar Parijs gegaan waar hij de beroemde beeldhouwer Cellini ontmoet. Van Tetrode is mogelijk eerst goudsmid geweest, een ambachtsman. Beeldhouwers waren er eigenlijk niet in het Nederland van die tijd. Wel bijvoorbeeld houtsnijders''.

Vernieuwend
Een kunstwerk dat tot voor kort aan een 17e eeuwse Franse meester werd toegeschreven blijkt een Van Tetrode, die in de 16e eeuw leefde. Het is in werkelijkheid dus veel ouder. Van Tetrode was zijn tijd dus ver vooruit''.

Pas de afgelopen jaren is iets meer bekend geworden over het leven en het werk van Willem van Tetrode. Hij maakt voor een edelman in de buurt van Rome een grote kunstkast met twintig bronzen beelden. Negentien van de beelden worden in het Rijksmuseum binnenkort waarschijnlijk geëxposeerd. ''Graaf Pitigliano wilde de kunstkast schenken aan de koning van Spanje. Maar zover is het nooit gekomen''. De rijkelijk versierde kunstkast zou zon twintig beeldjes hebben geteld.

Paus
In Italië werkt Willem van Tetrode niet alleen in het atelier van Benvenuto Cellini in Florence. Hij is daarna nog actief in Rome bij Guglielmo della Porta die de belangrijkste beeldhouwer is aan het pauselijke hof.

Bisschop Isenburg

Bisschop Isenburg stierf waarschijnlijk in z`n harnas. Hij droeg z`n wapentuig bijna altijd, behalve dan wanneer hij in de kerk was.
Zie ook: Erzbischof und Kurfürst von Köln
Stamboom

Deze beelden zijn nu nog te vinden in het Vaticaans Museum in Rome. Het werken in een dergelijk belangrijk atelier levert Willem een aantal privileges op. Als buitenlander is het niet eenvoudig zelfstandig opdrachten te krijgen. Werken voor Della Porta opent deuren voor hem. Zo komt hij in contact met Niccolo Orsini, de graaf van Pitigliano, voor wie hij een pronkkast maakt.

Indrukwekkend
Toen Van Tetrode na een uitzonderlijk lange periode van achttien jaar uit Italië terugkeert naar zijn vaderland heeft hij zoveel geleerd dat hij in Delft belangrijke opdrachten krijgt zoals voor de bouw van het hoogaltaar in de Oude Kerk.

Dit moet een indrukwekkend altaar zijn geweest want volgens tijdgenoten komen kunstenaars van heinde en verre om het te zien.

Helaas is er niets van bewaard gebleven. Want tijdens de beeldenstorm in 1573 is het bijna helemaal vernield. Onderdelen van het altaar zijn verkocht voor de armen van de stad. Willem van Tetrode is voor de beeldenstorm al gevlucht naar Keulen. Daar begint hij een nieuwe loopbaan. Hij werkt eerst voor burgemeester Terlayn von Lennep, die ook wijnkoopman is, en later voor de keurvorst en tevens aartsbisschop Salentin von Isenburg.

Toen Van Tetrode in 1578 werkloos dreigt te worden omdat Salentin van Isenburg niet langer aartsbisschop is, krijgt hij van Rudiger van der Horst, een edelman en adviseur van Von Isenburg, de opdracht voor het ontwerpen van een bijzondere schouw in kasteel Horst bij Gelzenkirchen. Later werkt hij toch weer voor Von Isenburg. Hij ontwerpt de westelijke toren van kasteel Arnsberg in Arnsberg. Van Tetrode sterft in 1580 in Arnsberg aan de gevolgen van de pest.

Door Marcel Tettero

Internetjournalist
De Twentsche Courant Tubantia
Enschede
(Tub.nl)

Een dissertatie van Emile van Binnebeke over
Willem Danielsz van Tetrode verschijnt in dit najaar

Emile van Binnebeke, hoofd van de afdeling beeldhouwkunst bij het veilinghuis Sotheby´s in Amsterdam, doet vanaf 1994 onderzoek naar Willem van Tetrode. De tentoonstelling in het Rijksmuseum is gebaseerd op deze dissertatie. Het boek van Van Binnebeke is een klassieke monografie over het leven en het werk van een kunstenaar. Het werk bestaat uit tekst, een catalogus van de expositie met de bronnen en een documentenbijlage. Ook is in het boek een bibliografie geplaatst en 90 afbeeldingen in een fotobijlage.

Geïnteresseerden kunnen voor 40 euro een exemplaar bestellen via e-mail: Emile.vanBinnebeke@Sothebys.com
European Sculpture, Early Furniture and Works of Art
Terug naar boven