Koning Filips besluit het verzoek van Willem van Oranje naast zich neer te leggen. Er komt geen godsdienstvrijheid. Rennenberg schaart zich achter de Twentse steden, Zwolle, Hasselt en Kampen die voor het katholicisme kiezen. De graaf Van Hohenlohe probeert te voorkomen dat Twente Spaans wordt. Maar Spaanse troepen verdrijven hem uit Oldenzaal. Binnen twee weken komen Goor en Delden, oorspronkelijk bezit van de bisschop in Utrecht, weer onder Spaans gezag. Leeuwarden kiest voor het nieuwe geloof
Groningen in handen van katholiek Rennenberg

1580 3 maart Verraad van Rennenberg, 21 april graaf Willem Lodewijk van Nassau in Ootmarsum. Begin april bezet Van Hohenlohe Oldenzaal, maar hij laat zich flink betalen waarna hij vertrekt. Delden en Goor zijn weer in Spaanse handen. Overste Don Fernando de Torres Vedras gaat naar Delden. 15 juni Eggerik Ripperda houdt de katholieken in toom in Zwolle, Maarten Schenk wint de slag op de Hardenbergerheide, maar komt met zijn Malcontenten te laat bij Zwolle.

Rennenberg trekt na de mislukte aanval op Zwolle met zijn leger op 3 september 1580 naar katholiek Twente. Rennenberg laat 250 kogels afvuren op de muren en wallen van Ootmarsum om de staatse troepen weg te jagen.

Op 27 september verlaat Hohenlohe de vestingstad Oldenzaal. Dezelfde dag stelt Rennenberg in Oldenzaal een verdrag op waarbij ook Stad Delden zich aansluit. 'Het binnenlaten van de troepen van Van Hohenlohe is een vergissing geweest', moeten de Deldenaren (onder dwang?) toegeven. Het bestuur wil daarom later geld terug van de Staten Generaal voor het ouderhoud van de troepen. De Deldenaren voeren nog tot 1613 een proces om de kosten van het onderhoud van het staatse leger, 1500 Carolus guldens, vergoed te krijgen.

Slag Hardenberg
  Slag bij Hardenberg
Philips van Hohenlohe trouwt met de oudste dochter van Willem van Oranje. Hij verliest de slag bij Hardenberg. Hohenlohe
Brief Willem van Oranje aan Eggerik Ripperda

Stadhouder Verdugo (Rennenberg is in juli 1581 overleden) benoemt Jan van Beckum tot commandant van de Deldense schutters. Mogelijk relatie met de freule van Beckum die in 1544 op de brandstapel buiten Delden omkwamen.

Eggerik Ripperda krijgt begin 1581 opdracht richters aan te stellen in het oversticht/Overijssel.

Willem van Oranje
Naar de volgende pagina