Home
Banvrouwe van Wassenaer en Zuidwijk

Cornélie 1799 - 1850
Een van de rijkste mannen van ons land
trouwt 24 april 1808 mede met het doel zijn vermogen
veilig te stellen. Hij was graaf van Wassenaer en kreeg uit zijn
vorige, tweede huwelijk, een dochter.
Zij kampte met gezondheidsproblemen. Mocht er uit
het derde huwelijk een zoon voortkomen dan krijgt hij de heerlijkheden
Wassenaer en Zuidwijk, waar Aernt van Tetrode eens schout was.
Freule Cornélie
Dat gebeurt niet. Het enige kind, freule Cornélie, erft enorme landgoederen. Koning Willem 1 verklaart haar op 14 mei 1816 meerderjarig. Zij bezit dan meer dan 3000 hectare land, waaronder Twickel in Ambt Delden, het Hof te Dieren en kasteel Ruurlo. Ook is het landgoed Weldam bij Goor van haar en Kernheim bij Ede. In Noord-Holland zwaait zij de scepter over Obdam, Hensbroek, Opmeer, Wogmeer en Spierdijk.

Freule Cornélie is zo rijk dat ze de bijnaam de gierige gravin Van Wassenaer kreeg. Napoleon heeft haar bijna uitgehuwelijkt aan een van zijn maarschalks en ze is zelfs kandidaat echtgenote voor een zoon van Willem 1, de eerste koning Van Oranje. (bron: Het geslacht Van Heeckeren van Wassenaer. R. W. A. M. Cleverens).

De Gravin van Wassenaer trouwt in 1831 met Carel van Heeckeren op kasteel Twickel. Carel is eveneens schatrijk.


 
Kasteel Twickel bij Delden
Het familiewapen van Van Wassenaer, drie wassende manen of croissants, is in de bestrating in het voorplein van kasteel Twickel bij Delden opgenomen. Hier is één van de archieven van ons land opgeslagen.

Blaeu tekende in 1631 de kaart van Rijnland
Op dit kaartje ligt tussen `s Gravenhage (links) en Leiden (rechts) de heerlijkheden Suytwyck en daaronder Wassenaer.

Het adellijk geslacht Van Wassenaer is vermoedelijk het oudste van Holland. In de twaalfde eeuw is Van Wassenaer ontsproten aan het geslacht Van Raephorst. Van twee takken sterft er een uit in 1544. Uit de jongere tak komt  voort de Duvenvoorde`s waaruit onder meer bekend is Jacob van Wassenaer, heer van Obdam.
 (bron: Oosthoeks Encyclopedie)
Jacob (1610-1665),  baanderheer van Wassenaar, heer van Obdam en Zuidwijk is luitenant-admiraal van de Nederlandse vloot na de dood van Tromp. Hij jaagt de Zweden weg uit Dantzig en verovert vijftien schepen op  Portugal. In 1658 verslaat de Nederlandse vloot de Zweedse. De Eendracht, het vlaggeschip van Van Wassenaer, vliegt de lucht in in de tweede Engelse zeeoorlog in 1665. In de Grote of Sint Jacobskerk is een  indrukwekkend monument voor Jacob van Wassenaer van Obdam opgericht. 
(bron: Standaard Encyclopedie)
Jacob van Wassenaer 1610-1665
Naast de heerlijkheid Wassenaar was er ook nog een heerlijkheid Zuidwijk (waartoe ook Waalsdorp behoorde, totdat dat in de 17e eeuw een zelfstandige heerlijkheid werd), met als stamslot Zuidwijk. er waren echter in de 13e eeuw nog twee andere kastelen: Raephorst (eveneens in De Horsten) en Santhorst en in de 14e eeuw het Huis Ter Weer.

Zuydwijk is een rijksmonumenten 
Rijksstraatweg 247 Wassenaar, evenals 
Zuidhof Rijksstraatweg 269 . Zuidhof bestaat 
uit een   boerderij,en een  molen en.

Zuidwijksmolen: poldermolen (grondzeiler) uit ca. 1700, gebouwd ter bemaling van de Zuidwijksepolder. Aan de Veenwatering (ten O van Huis Zuidwijk). 
 

Bronnen: Twickel
en Wassenaer

In de 14e eeuw was de zeevisserij in Katwijk en Scheveningen bijzonder profijtelijk geworden; rond 1400 gaf de ambachtsheer van Zuidwijk toestemming voor de aanleg van een vissersdorp, Berkheij genaamd, gelegen iets ten noorden van de huidige Wassenaarse Slag. De vissers begonnen de naburige vissersdorpen geduchte concurrentie aan te doen, zodat het in 1412 aan de inwoners van Katwijk al verboden werd zich in Berkheij te vestigen. In de 15e eeuw telde het dorpje nog 8-10 boten, in 1514 nog maar twee. In de 17e eeuw verdween Berkheij voorgoed, mogelijk in zee, mogelijk onder de stuivende duinen. De duinen benoorden de Wassenaarse Slag worden nu aangeduid als Berkheide.
(Bron: Kustgids)

Helaas zijn diverse trotse huizen en kastelen in Wassenaar inmiddels verdwenen of gesloopt, waaronder Ter Horst, Raephorst, Zuidwijk, Ter Weer, Persijn, Duinrell en Haesebroeck. 

Oudheidkamer Wassenaar: vondsten uit opgravingen. Geopend do 20-22u, za 10-11u. Van Zuylen van Nijeveltstraat 147.
(Bron: kustgids)