Home
Cornelis van Tetrode
1626
Voogd kinderen leerling Rembrandt
Er zijn enkele takken uit de familie Van Tetrode
die niet aansluiten op de stamboom van de adellijke familie
Van Tetrode. En zo`n tak is die van Jan van Tetrode. Hij is schout van
het zeer oude Rijnsburg (1597 en 1603).

Jacob van Tetrode bouwt het ambachtshuis in Voorschoten in 1636

Leiden, op een paar kilometer afstand van Rijnsburg, is de tweede stad van Holland. Jan van Tetrode voert het wapen dat op de achtergrond van deze pagina enigszins vertekend is afgebeeld. Drie zilveren meerbladeren op een zwarte ondergrond is het familiewapen van Van Tetrode. Jan zou dus van de adellijke familie afstammen.

Samen met zijn vrouw, Cornelia Bruyne, voedt Jan van Tetrode drie kinderen op. Cornelis, Jacob en Jan. De oudste wordt predikant in Haarlem en de zoon van deze predikant, Pieter van Tetrode (geb. 1594), is een generatie later advocaat aan het Hof van Holland.

Rembrandt
Cornelis van Tetrode is in Hoogmade predikant, wanneer hij op 21 december 1626 voogd wordt van de kinderen van Isaac de Joudreville. Hij zou een leerling van Rembrandt van Rijn zijn geweest. Joudreville was eigenaar van een herberg aan het Noordeinde in Leiden. Cornelis woont enige tijd aan de Breestraat in Leiden, waar Rembrandt ook enige tijd heeft gewoond.

De tweede zoon van Jan van Tetrode en Cornelia Bruyne, Jacob, speelt ook een belangrijke rol in onze geschiedenis. Hij is op een gegeven moment eerst secretaris van Rijnsburg en baljuw (rechter) in Voorschoten. Hij bouwt in 1636 het fraaie ambachtshuis van Voorschoten. Zie artikel Haagsche Courant (links) uit de jaren `80.

Na de restauratie van een miljoen euro (2,2 miljoen gulden) is het Ambachtshuis (raad- en rechthuis) weer de trots van Voorschoten, meldt de krant. Jacob van Tetrode is ook notaris in Leiden, vanaf 10 januari 1597 tot 1644.

De kloosterkerk aan de Lange Voorhout in 1614

Wassenaer
De zoon van Jacob, Pieter, koopt op 17 februari 1640 het huis achter de Kloosterkerk in Den Haag (zie tekening Johannes van Londerseel en Nicolaes de klerk uit 1614). Hij legt daarvoor 6000 gulden op tafel. De verkoper is Johan van Wassenaer. (bron: Jaarboek Die Haghe).

Van Wassenaer heeft de grond achter de Kloosterkerk (op de boven tekening uit 1614 rechts van de kerk) gekocht in 1623 om er stallen te bouwen. Hij koopt ook enkele huizen in de directe omgeving. De Van Wassenaers hebben op dat moment al grond in eigendom tussen de Hoge Nieuwstraat, Kneuterdijk en de Lange Voorhout (archief Keppel) in Den Haag.

Gaelderij
Het huis dat Pieter Jacobsz van Thedrode (let op schrijfwijze) koopt heet De Gaelderij. Er is een tuin, een stal voor vier paarden en een koetshuis, ten noorden van de Kloosterkerk. Pieter van Thedrode is `contreleur` van het Kleynsegel van Holland en administrateur (klerk) bij het rentmeesterschap van de goederen van Van Duivenvoorde. Pieter Jacobsz van Tetrode is ook nog baljuw van Noorwijkerhout, Voorhout, Lisse en Hillegom. Pieter Jacobsz van Tetrode doet zijn werk kennelijk niet goed. Johan van Duivenvoorde en zijn erven moeten herhaaldelijk met hem en zijn erven procederen. Pieter van Thedrode overlijdt in november 1645. Zijn weduwe, Elsgen Maertens van Groene, blijft in het huis Achter de Kloosterpoort wonen.

Gemeentewapen van Voorschoten
Het familiewapen van Pieter en dat van vader Jacob zijn op een bord aangebracht dat in de kerk van Voorschoten hangt. Jacob trouwt op 1 oktober 1596 met Barbara Pietersdr Cruytpenning in de Pieterskerk in Leiden en is kapitein van een vendel in Leiden (1595 - 1619). Jan van Tetrode is waarschijnlijk aan te sluiten op de tak van Frans van Tetrode (zie: X-35 in het boek Wim Tettero - sitemap) Huis Duivenvoorde in Voorschoten
Zie ook: Tetrode in Maredorp Leiden