Home
Tetrode in Maredorp
1626

De familie Van Tetrode duikt vaak op
in Haarlem en met name in de oude
wijk Maredorp in Leiden. Het familiewapen
duikt links en rechts op in deze van oorsprong Middeleeuwse stad.
En ook hier is een schilderij te vinden van een Van Tetrode.
Het Oranje vendel van Leiden
Pieter Jansz van Tetrode 1626
Pieter Jansz van Tetrode was een van de zeven officieren van het Oranje Vendel in Leiden. Joris van Schooten schilderde in 1626 (in de Tachtigjarige Oorlog) dit schuttersstuk (links). Het hangt in de Lakenhal (zaal 26). 

Pieter was luitenant en staat hier afgebeeld links naast de commandant: kapitein L. Grootveld. De tante van Pieter, Elisabeth van Tetrode, was de oma van Rembrandt van Rijn. (bron: mr. E. Wittert van Hoogland)

Deze Elisabeth is geen echte Van Tetrode. Ze zou haar achternaam hebben aangenomen. De officier Pieter van Tetrode was, volgens Wittert van Hoogland - maar andere bronnen spreken dit tegen,  familie van brouwer Willem van Tetrode. Is er een familieband met de echte Van Tetrodes? Willem van Tetrode die in 1487 het Stevenshofje in de Haarlemmerstraat in Leiden stichtte, leefde in Maredorp of Marendorp zoals dit deel van de binnenstad van Leiden heette. (zie foto`s)
Maredorp in leiden, links de Marekerk
Deze foto (boven) is gemaakt vanaf molen De Valk. Vanuit het noorden ziet Leiden er zo uit op een vrij zonnige dag in februari. v.l.n.r. De Marekerk (een van de oudste protestantse kerken), - in de verte - de Hooglandse kerk en de Middeleeuwse burcht. De toren in het midden, met dat bolletje,  is de rk Hartebrugkerk. Op deze plek stond een brouwerij De Witte Harten.
Met een list is de plek gekocht van een protestantse man. De parochie deed alsof de bouwvallige Middeleeuwse Onze Lieve Vrouwekerk werd opgeknapt, waarna de protestantse brouwer zijn bezit verkocht. Maar zijn voormalige eigendom kwam via een stroman  toch in handen van de rk parochie... (Vraag: brouwerij de Witte Harten ... meerbladeren?) 
Stevenshofje en de Onze Lieve Vrouwekerk in Leiden
Stevenshof of Tetterode convent in de Haarlemmerstraat Leiden
Haarlemmerstraat 50 (op de kaart heet de straat Marendorp)  in Leiden: Al vijf eeuwen is hier het hofje van het Tetterode Convent ofwel het Stevenshofje, genoemd naar de beschermheilige van de bierbrouwers. Een stil plekje aan een drukke winkelstraat. Vanaf de binnenplaats is het torentje van het Elisabethgasthuis op maar tien -  meter afstand te zien. Zie ook: Leidens Ontzet
Een molen in de Stevenshof Polder, eens land van Willem van Tetrode
Het spitse torentje

- op de foto rechts -

is van het St

Elisabethgasthuis.

(zie ook foto hieronder)

Zie ook: Anton Pieck (onderin pagina)
Elisabethgasthuis Leiden
De oom van luitenant Pieter was - nog steeds volgens Wittert -  regent van het hierboven afgebeelde St Elisabethgasthuis vlak achter het Stevenshofje van Van Tetrode.  Dat was van 1602 tot 1606. De Gouden Eeuw begon, maar `die lange oorlog` was nog lang niet voorbij. (Het gasthuis staat op het kaartje helemaal bovenin)
Maredorp; Leiden ten noorden van de Oude Rijn
Ten Zuidwesten van Leiden (links onderin) ligt de St Stevenshof Polder
De rijke brouwer Willem van Tetrode en zijn vrouw kregen geen kinderen. Ze bestemden hun bezit aan arme oude mannen die in het Hofje mochten gaan wonen. De bewoners kregen geld ondermeer uit de verkoop van poldergrond langs de Rijn, net buiten het vestingstadje. Het gebied kreeg de naam St Stevens Hofje Polder.
Nu is dit een grote woonwijk in Leiden.Als je Leiden binnenrijdt vanaf de A44 kom je dit bord tegen
De naam Van Tetrode is nauw verbonden aan de historie van de  Vrouwekerk. De kerk stamt uit 1300 (bron: catalogus Lakenhal). In 1408 is er een nieuw koor gebouwd. Ruim 400 jaar later, in 1818, ontruimden de parochianen de kerk. Het gebouw dreigde in te storten. De toren verdween in 1840. 

Onlangs was de ruïne van de kerk in het nieuws omdat het ondanks een felle strijd tussen buurt en gemeente zou worden gesloopt. Het Leidsch Daglad meldt in november 2001 dat de gemeente uiteindelijk besloot toch van het plan af  te zien.  
Uit: Leidsch Dagblad 
Het schilderij onder komt uit de fraaie catalogus van het stedelijk museum De Lakenhal in Leiden. 

Blaeu rond 1600
Ru´ne van de O. L. Vrouwekerk in Leiden - catalogus Lakenhal
Restanten van het koor van de Onze Lieve Vrouwekerk
In de O.L. Vrouwekerk zijn enkele Van Tetrodes in de Late Middeleeuwen begraven.
Opnieuw Leiden vanuit het noorden, iets meer naar rechts: de Pieterskerk
De toren van de
Pieterskerk
(rechts afgebeeld
en links op de foto)
onderging hetzelfde
lot als de O.L.
Vrouwekerk.
De toren stortte
in. Dat was in het
jaar 1512.
Pieterskerk vanuit het zuiden - en met TOREN
In Onze Lieve Vrouwekerk was Arent Willemsz van Tetrode priester. Hij was de eerste patroon van de door zijn oom gestichte vicarie op het altaar van de heilige Steven in de Vrouwekerk in Leiden. Hij overleed in of rond 1547. 
Onmenselijke boete
Belastingen en boetes waren er in de Middeleeuwen al. Zo moest Katrijn Dircsdr van Tetrode in september 1518 100 stenen schenken als boete voor het feit dat zij geen witte roede droeg toen haar man zo`n beetje bezweek aan de pest. De man van Katrijn, Ysbrand van Velde, wachtte de zwarte dood. Jan van den Boeckhorst trad op als borg voor de boete. De 100 stenen waren in 1518 bedoeld voor een nieuwbouw.
De toren van de Pieterskerk had nog drie jaar te gaan toen Gerrit van Raephorst de 13-jarige dochter Katrijn van Alyt van Tetrode en Pieter de Grebber ontvoerde. Van Raephorst vluchtte naar het ongeveer 15 km verderop gelegen Leimuiden en trouwde `s avonds nog (op 11 sept 1508)  met Katrijn.

Gerrit werd daarna verbannen uit Holland. Maar toen hij in 1515 op voorspraak van Katrijn, in de Pieterskerk zijn schuld belijdde, mocht hij terugkeren. Hij liet voor de kerk in Wassenaar, waar het paar elkaar het eerst ontmoette, een raam maken met de woorden Vrouweschaak. Om het nog even iets gecompliceerder te maken: Katrijn was geboren uit het eerste huwelijk van Alyt van Tetrode met Lodewijk Arent Franckenz.
De Middeleeuwse burcht is het oudste plekje van Leiden
De burcht, in het midden van de foto links, is het oudste plekje van Leiden. De Oude en de Nieuwe Rijn komen hier samen. De grote kerk bij de burcht (de `ring`) is de Hooglandse kerk. Links onderin is de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat goed te zien.

Zie ook:
Leiden