Home
Kunstverzamelaar Pieter van Ruyven
De mecenas van Vermeer
1624-1674
Pieter Claesz van Ruyven (1624-1674) verzamelde tweederde deel van de werken van Vermeer. Hij was ongeveer even oud als de kunstenaar Vermeer die in zijn tijd bijna even hoog stond aangeschreven als Fabritius die bij de explosie met het Delftse kruithuis om het leven kwam. De schatrijke zoon van een brouwer kocht zoveel mogelijk werken van zijn plaatsgenoot en kon daardoor aanspraak maken op de eervolle titel mecenas van Vermeer.

Uit recent onderzoek in het archief van Delft zou blijken dat Van Ruyven de schilder in 1657 financieel te hulp schoot. In het testament van deze kunstliefhebber meldde hij een aantal werken van Vermeer te bezitten. Hij verwijst in het testament naar een boekje dat helaas verloren is gegaan.

De werken van Vermeer verdwenen in 1696 meer dan een eeuw uit het oog van kunstkenners. Pas toen koning Willem 1 het Gezicht op Delft (hieronder afgebeeld) kocht   - zijn voorvader Willem van Oranje was in de Nieuwe Kerk begrafen - is Vermeer opnieuw ontdekt. Vermeer, eigenlijk was zijn naam Van der Meer, geldt nu als de belangrijkste Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw na Rembrandt.

Het melkmeisje van Vermeer
Koning Willem 1 kocht Gezicht op Delft
Toen de dochter van Van Ruyven,
Magdalena van Ruyven, overleed 
kwamen de kunstwerken in handen 
van haar schoonvader, Abraham
Dissius, en haar man Jacob Dissius
die de erfenis onder elkaar hebben
verloot. Jacob woonde aan de 
Markt 32 waar hij een drukkerij
had: de Gulden ABC.
Een jaar na de dood van Jacob, in 1696, is de collectie van Vermeer openbaar verkocht in Amsterdam. 

Er werden 21 werken van Vermeer aangeboden, waaronder een juffrouw die goud weegt, een meyd due melk uytgiet (hierboven afgebeeld), de kleine straat (hieronder) en Gezigt op Delft (boven).  
 

(bron: John Michael Montias 1995 in Johannes Vermeer door Ben Broos)

Op deze plek stond de drukkerij van Dissius
 
Plattegrond van Delft

(1) Stadhuis Vermeer trouwde hier.

(2) Nieuwe Kerk Vermeer is er gedoopt op 31 october 1632.

(3) St. Lucas Gilde  Voldersgracht 21. Het pand is gesloopt in 1876. Vermeer werd lid van het gilde op 21-jarige leeftijd.

(4) De herberg de Vliegende Vos was van Vermeers ouders. Johannes is hier waarschijnlijk geboren.

(5) De kleine straat in Delft. Drie huizen aan de Nieuwe Langendijk 22-24-26 komen mogelijk voor op Vermeers schilderijen.

(6) Voldersgracht 19-20 De kleine straat in Delft?

(7) De Gulden ABC drukkerij van Jacob Abrahamsz. Dissius, eigenaar van 21 schilderijen van Vermeer rond 1695. Zijn huis is gesloopt. Het pand dat er nu staat stamt uit de 19e eeuw.

(8) De Waag bij het stadhuis.

(9) Vlees- en vismarkt

(10) Het huis van Antonie van Leeuwenhoek. Hij stond model voor de Astronoom en de Geograaf van Vermeer. Hij hield de administratie bij na de dood van Vermeer en hij zou Vermeer de beginselen van de camera obscura hebben uitgelegd.

(11) Oude Kerk

(12) Mechelen Huis. Hier leefde Vermeer en dit is de plek waar het huis van zijn schoonmoeder stond. 

(13) Oost poort
 

 
Het beroemde Straatje van Vermeer