Home
Jacomina van Ruyven gez. Tetrode
1509 in Oude Kerk Delft gebraven


De vrouw van de gehate dijkgraaf kwaad Aagje
1492. Columbus ontdekt Amerika. In Noord-Holland komt in datzelfde jaar een einde aan de bloedige burgeroorlog die de geschiedenisboeken in gaat als de opstand van het Kaas-en Broodvolk. De hoekse en kabeljauwse twisten hebben meer dan een eeuw geduurd. Het einde van de Middeleeuwen komt in zicht.

Kwaad Aagje
Jacomina Claesdr van Ruyven gezegd Tetrode, ambachtsvrouw van Pendrecht (Rotterdam Zuid), was getrouwd met Arend Franckensz van der Meer. Zij was geen Van Tetrode, mede gezien het wapen afgebeeld op een schilderij. Haar wapen is een schild met drie boeien. Haar zoon Lodewijk huwde Margretha van Tetrode. Misschien was dit een aanleiding om aan haar naam toe te voegen gezegd Van Tetrode.

Haar man, Franckensz van der Meer was schout in Delft. Ook was hij baljuw en dijkgraaf van Delfland. Hij werd door de gewone mensen grondig gehaat en kreeg de bijnaam `kwaad Aagjen`. Van hem is een anecdote bekend.

Bij de intocht van een belangrijk persoonlijkheid hing uit de koets volgens oud gebruik altijd een lang touw. Misdadigers, die het einde van dat touw in handen krijgen, hoefden hun straf meer niet uit te zitten. Maar nog voordat iemand het touw had bereikt sneed kwaad Aagje het door, zodat niemand `begenadigd` kon worden.

(bron: mr. C.P. Hoynck van Papendrecht is een aanzienlijk katholieke Hagenaar in de 18e eeuw, jaarboek Die Haghe 1910)
Hoynck van Papendrecht, voormalig eigenaar van de hier afgebeelde schilderijen, kwam door zijn tweede huwelijk in het bezit van de portretten van Arend Franckensz. van der Meer en de huisvrouw van deze Arend, Jaco(b)mina van Ruyven van Tetrode. De portretten zijn van een onbekende meester uit het begin van de zestiende eeuw. Arend overleed in 1503 en zijn huisvrouw in 1509.

Jacomina Claesdr van Ruyven gez. Tetrode
Arent Franckensz van der Meer Arent van der Meer (kwaad Aagje) was getrouwd met Jacomina. Hij voerde als wapen drie meerbladeren in rood of groen.

(bron: iconographisch bureau Den Haag, collectie rijksdienst beeldende kunst)

Het wapen van Van der Meer is niet het wapen van Van Tetrode omdat het uitgevoerd is in andere kleuren. De overeenkomst berust op toeval, zo wordt althans aangenomen.
Zie ook de site van het Rijksmuseum

Oude Kerk Delft
 Graf Oude Kerk Delft

Zo`n 60 jaar voordat Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft is begrafen kregen Arent van der Meer en zijn vrouw, Jaco(b)mina van Ruyven gez. Tetrode, hun laatste rustplaats in de Oude Kerk. Het familiewapen met de drie meerbladeren is terug te vinden in deze kerk, maar dan in een ander verband.

Een zoon van Arent, Lodewijk, is namelijk getrouwd met Margaretha van Tetterode. Zij voerde het familiewapen van Van Tetrode.

Op de grafsteen met een hele reeks familiewapens van alle aangetrouwde broers en zusters is ook mr. Arend Frankensz (overleden in 1596), gemeentesecretaris van Delft en hoogheemraad van Delfland, terug te vinden. Deze Arend was getrouwd met Clara Jansdr van Sparwoude.

Klooster Engelendael in Leiderdorp

De combinatie van de namen Van Ruyven en Van Tetrode komt vaker voor. In het jaar 1400 leeft Claes van Ruyven Dircsz. van Tetrode. Zijn moeder, Hillegont van Ruyven, trouwde eerst met Dirc Hendriksz van Tetrode en in 1382 met Hughe van Assendelft. Claes kreeg de naam Van Ruyven van zijn moeder. Hij was gasthuismeester van het klooster Engelendael in Leiderdorp. Samen met zijn vrouw, Lysbeth, schonk hij in 1401 land in de Banwech in het ambacht van Wateringen aan Engelendael.

Een jaar later, in 1402, schonk hij nog meer land, gelegen aan de bannewatering in Naaldwijk aan het gasthuis Oude Delf in Leiden. Claes stierf in 1410 als weduwe in het klooster in Leiderdorp.
(bronnen: Gemeentearchieven in Leiden en Haarlem / Wim Tettero)


Zie ook: Pieter van Ruyven, de mecenas van Johannes Vermeer (Opmerking:
Een verband met hem en de later geboren Jacomina is niet gevonden.
Jacomina kent bovendien een ander wapen: drie boeien ankers. De precieze afstamming is ook onbekend.