Home
Schout Klaas van Ruyven
 vermoord en in stukken gesneden
Opstand in Holland 
Holland ligt in puin in 1490. Kastelen zijn
vernield, de oogst is mislukt, de mensen
lijden honger. En dan is er nog die belastingdruk.
Maximiliaan van Habsburg smijt met geld. 
Klaas van Ruyven gaat er aan De boeren in Kennemerland en West-Friesland zijn wanhopig. Ze willen de macht overnemen. Kaas en brood staat op hun banieren. 

In Alkmaar slaan zij het huis van schout (rechter en baas van de politie) Claes Corf kort en klein. 3000 mensen marcheren verder naar Haarlem en nemen het stadhuis in. Ze doden raadsleden en de gehate schout Klaas (Claes) van Ruyven hakken zij in stukken. In een mand leveren zij de stoffelijke resten af bij zijn weduwe, zo wil het verhaal. 

Stadhouder Jan van Egmont voelt zich niet sterk genoeg om de opstand neer te slaan. Hij doet wat vage beloften, maar die halen niets uit.

De opstandelingen krijgen in 1492 steun van de steden, waardoor de beweging van karakter verandert. De mensen zijn nog ontevreden en  doen nu een aanval op Leiden. 

Jan van Egmonts opvolger, Albrecht van Saksen, slaat de opstand daar vrij gemakkelijk neer. Zware boetes worden opgelegd. Als straf is Alkmaar ontmanteld en Haarlem en Hoorn krijgen elk een garnizoen.

bron foto: Stadsarchief Mechelen

 
Oproer van het Kaas- en broodvolk in 1492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadhuis van Haarlem 
geplunderd in 1490

 
Albrecht van Saksen smoort de opstand in bloed. Hij gaat vreselijk tekeer tegen de boeren die bereid zijn de hardste bestaansvoorwaarden te accepteren nog voordat Albert West-Friesland bereikt. Aan het Kaas- en broodspel is dan een einde gekomen.

De feodale wereld is dan met bloed en tranen een nieuw tijdperk binnengestapt. Ridders zijn uitgemoord. De adel buigt voor Bourgonje. Ook de boeren hebben verloren. Zij moeten boter, kaas en vlees leveren tegen een lage, schommelende prijs. De afvaardiging in de staten van de boeren is nog gering rond het jaar 1500. 


De steden zijn de winnaars. Rijke kooplieden, fabrikanten en edelen hebben veel macht in de Staten-Generaal, het toenmalige parlement. Zij hebben vrijheden bevochten en machtige organisaties opgebouwd. 1492. De wereld is rond.  

bron: Fibula - Van Dishoeck Bussum door Jaap ter Haar

 
Een Middeleeuws kasteel Zie ook:
Jacomina van Ruyven gez. Tetrode