Home
Dominee Nicolaas Tetterode

Amsterdam

De Amsterdamse schouwburg brandt af
''Dit is de straf van God''

Dominee Nicolaas Tetterode speelde een belangrijke rol in het Amsterdam van 1772. Steeds minder mensen gingen naar de kerk. Dat was een doorn in het oog van de predikant. Toen de schouwburg van Amsterdam brandde suggereerde Tetterode dat God wraak nam. De tempel van losbandigheid is in de as gelegd.

De veelal rijke burgers waren liberaar, geëmancipeerd en zelfbewust. Er werd onmiddellijk gesproken over herbouw. De burgemeester van Amsterdam liet ds. Tetterode bij zich komen en verzocht hem namens de regering te willen zorgen

‘dat de Heeren Predikanten op den predikstoel over de verbranding van den schouwburg en hetgeen daarbij geschiet is sig niet geliefden uyt te laten.’

Ofwel: ze moesten hun mond houden over dit onderwerp. Een jaar later stierf van Tetterode. (Zie foto rechts)
Bron: Van den verbranden schouwburg - F. van der Goes

Dominee Nicolaas
Tetterode


Gedicht onder brandende muziekinstrumenten en bijenkorf.


De godin van de zang bij de restanten na de brand die op 11 mei 1772 woedde. (bron: www.mevius.nl)
Nicolaas Tetterode erft het huis aan de Koningstraat in Haarlem in 1762 Een protestantse tak van Van Tetrode
Een jonge generatie afstammelingen van Van Tetrode is de tak Van Tetterode in Amsterdam. De stamhouder komt uit het Haarlem. Nicolaas Tetterode erft op 27 Juli 1762 het huis van Salomon Focké. Dat huis staat in de Koningstraat in Haarlem (foto links).

Jan Tetterode en zijn vrouw Cornelia verkopen het huis op een veiling in 1784. Ze hebben er dan wellicht elf jaar in gewoond wanneer zij na de dood van zijn vader in 1773 in zijn getrokken.
(bron: Freek van Leeuwen).

Dominee Nicolaas Tetterode (1715 - 1773) is de grootvader van de stichter van de firma Lettergieterij N. Tetterode, waaruit de N.V. Lettergieterij Amsterdam voort kwam.

Nicolaas Tetterode is geboren in Haarlem op 27 januari 1715 als zoon van Jan Tetterode, een koopman. Deze was getrouwd met Anna Focke en later met Pieternella van Vaerle.

Tachtigjarige Oorlog

Het familiewapen van Tetterode

Jan Tetterode kende waarschijnlijk de verhalen over de Tachtigjarige Oorlog waarvan zijn grootouders een staartje hadden meegemaakt. Haarlem was zeven maanden belegd voordat de stad is ingenomen en duizenden mensen werden vermoord.

De ouders van deze grootouders zijn bekend. Dit waren Claes Symonszoon (Haarlem geboren omstreeks 1571 en Arenthge Alberts (21 oktober 1601 Haarlem). Het is niet bekend of zij het wapen met de drie meerbladeren hebben gevoerd. Aansluiting bij de Van Tetrode's is dus (nog) niet gevonden.

Nicolaas Tetterode was net als zijn voorvaderen, geboren in Haarlem. Hij trok naar Amsterdam en zijn nakomelingen verspreidden zich onder meer over Friesland (via Harlingen) en Drenthe (Assen). Het waren koopmannen soms ook hoge ambtenaren.