Kemerinksveen
Kemerinksveen tussen Beckum en Boekelo. Hier zou Swartenhondt een hinderlaag hebben gelegd voor het Spaanse garnizoen uit Enschede.
Kemerinksveld
Helemaal achterin het Kemerinksveen ligt het erve Kemerink, hier gezien vanaf de Wolfkaterweg.
Kemerink
Erve Kemerink tussen de Hagmolenbeek en de Wolfkaterbeek bij Beckum.
Kemerinksweg
Landweer tussen Beckum en Boekelo
Erve Landweer, vlakbij de oude markegrens tussen Beckum en Usselo, nu de gemeentegrens van Hengelo en Enschede.
Wolfkaterbeek

Het Twentse ros siert een woning aan de Wolfkaterweg. Hier werd de Spaanse cavalerie uit Enschede in de pan gehakt.

Asbroek

Erve Asbroek

Ten zuiden van erve Kemerink ligt het oude erf Asbroek in het landgoed Twickel.

 

Asbroek

 

Opdam bij Asbroek in Beckum

Eik bij erve Asbroek
Oude beuk bij Asbroek
Oude beuk bij erve Asbroek aan de Hagmolenbeek
Oude beuk bij erve Asbroek op landgoed Twickel
Asbroek bij Beckum
Asbroek
Paddestoel op landgoed Altena bij Beckum
Fraaie paddestoel op landgoed Altena bij Beckum.
Oele tussen Delden en Beckum
Wolfkaterbeek
Het waterschap legt in 2008 een overloopgebied aan in de Wolfkaterbeek in Beckum.