Terug naar het Rijk van Ripperda
Jurjen Ripperda Jurjen Ripperda van Vorden is hopman in staatse dienst en hofmeester aan het Friese Hof van stadhouder Ernst Casimir van Nassau. Jurjen Ripperda ( 1571-1632) trouwt met Anna Catharina van Dekema (1559-1633). Het portret uit 1625 is van Wijbrand de Geest. Het echtpaar woont op Dekema State. Het huis Vorden is van Maurits Ripperda in 1561 nadat zijn vader trouwt met Henrica van Hackfort. Zijn vader Hajo heer van Farsum en Pettekum is lid van de keizerlijk raad van Karel V in Gelderland in 1550.
Maurits Ripperda woont met zijn gezin op het kasteel tot op 23 november 1580 Engelse huursoldaten in Staatse dienst het kasteel aanvallen en innemen. Er wordt veel vernield en weggehaald, terwijl de onverlaten bovendien de vrouw des huizes, haar kinderen en bedienden ontvoeren. Na het betalen van een losgeld worden ze weer vrijgelaten. Soldaten stichten brand in het kasteel. Graaf Edzard II van Oost-Friesland stelt Maurits aan als drost van Bierum en van Norden. Rond 1600 herstelt Maurits de schade aan kasteel Vorden. Na de dood van Maurits gaat Vorden over op Adolf dan op Peter Vincent en dan op Maurits Herman Ripperda die grote schulden heeft. Kasteel Vorden