Terug naar het Rijk van Ripperda
Johan Willem Ripperda werkt zich op tot eerste minister van Spanje maar sterft straatarm De meest omstreden Ripperda is waarschijnlijk Johan Willem (1682-1737). Toneelspelers van de theatergroep Waark beelden zijn roemruchte leven uit als legerleider van de sultan van Marokko. Honderd afgehakte hoofden waren gespiest op de stadsmuur toen Ripperda de sultan bezocht. De slachtoffers ontmoetten een ontevreden sultan. Ripperda dacht wel iets voor de sultan te kunnen betekenen.
De arme adellijke Johan Willem Ripperda trouwt een rijke vrouw en krijgt veel invloed in de stad Groningen. Via stromannen lukt het hem zelfs een nieuwe stadhouder benoemd te krijgen. Hij slaagt er zelfs in een plek in de Staten-Generaal te veroveren voor de Ommelanden. De stad Groningen twijfelt aan de oprechte bedoelingen van Ripperda en eist een deel van een lening terug. Ripperda kan of wil dat niet betalen. Door mensen om te kopen lukt het hem een nieuw lucratieve baan te krijgen ambassadeur in Spanje.
Hij klimt in Madrid op tot vertrouweling van de koning. Maar hij moet vluchten. Hij verspeelt zijn krediet tijdens onderhandelingen met de keizer van Oostenrijk in Wenen. Hij vreest dat de Spaanse majesteit hem vermoordt en vlucht naar de woning van de ambassadeur van Engeland, vijand van Spanje, en onthult daar staatsgeheimen. De Spaanse politie krijgt Ripperda te pakken en smijt hem in de gevangenis. Maar hij ontsnapt en kiest als nieuwe bestemming de aartsvijand van Spanje: Marokko. Hij wil wraak nemen. Ripperda sterft zoals hij is geboren: arm in een huisje in Tetuan. Zijn zoon, Juan Marķa Vicencio, baron de Ripperda, is beroemd als gouverneur van Texas dat tot Spanje behoort. De theatergroep Waark voert Ripperda op onder meer voor TV Noord