Terug naar Rijk van Ripperda

Borg Farnsum

Unico Ripperda is van 1375 tot 1398 proost van Farmsum. Zijn kleinzoon trouwt met een dochter van de beruchte leider van de vetkoper Fokko Ukena.

Unico I Ripperda geldt als de stamvader van de familie Ripperda. Zijn familiewapen is de ridder te paard. Overal in Groningen en Overijssel zie je dit wapen. De familie is soms berucht. Maar vooral politiek invloedrijk.

Appingedam en Delfzijl

Op deze oude kaart staan twee borgen van de Ripperda's bij Farmsum en bij Wijtwert. In veel plaatsen oefenen zij veel invloed uit, zoals in (van links naar rechts) Loppersum, Wijtwert of Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Appingedam, Solwert, Weitwert, Farmsum, Marsum, Uitwierde en Holwierde.

Fliegende Fokko
De schoonvader van Unico Ripperda van Farmsum, is Fokko Ukena, de beroemde legerleider van de Vetkopers. Hij verslaat zijn rivalen, de Schieringers en bezet Groningen.

De rechter man op het plaatje is Fliegende Fokko. Hij wordt beroemd omdat hij zijn grote rivaal Ocko tom Brok (linker man) gevangen neemt. Fliegende Fokko wordt heerser van Groningen, de Ommelanden en Oost-Friesland in Duitsland in 1427. Wanneer hij echter hoge belastingen eist ontstaat een opstand tegen hem. In kinderliedjes is hij daardoor helaas afgeschilderd als een boeman.

Schoonzoon Unico Ripperda erft het bezit van Fliegende Fokko. Sommige nakomelingen met de naam Ripperda schuwen geweld niet, zoals hun familiewapen al suggereert. De familie verspreidt zich onder meer over Salland en Twente in Overijssel en de graafschap Zutphen in Gelderland. Ze kiezen al vroeg de kant van Willem van Oranje.

De Ripperda's kennen drie familietakken, de Farmsumer tak, de Oosterwijtwerder tak en de Winsumer tak. Ze hadden plaatselijk gezag, in de Ommelanden speelden ze niet zo'n grote rol. De Winsumer tak mag zich verheugen in de kleurrijke en opportunistische Johan Willem Ripperda (1680-1737).

Fokko Ukena neemt Ocko tom Broke gevangen