Terug naar het Rijk van Ripperda
Wigbolt Ripperda, gouverneur van Haarlem Een belangrijke aanhanger van Willem van Oranje is Wigbolt Ripperda, gouverneur van Haarlem tijdens het beleg van de stad in 1572 en 1573. Met een klein garnizoen en de burgers van Haarlem verdedigt hij de stad maandenlang tegen een overmacht aan soldaten in Spaanse dienst. Duizenden mannen en vrouwen sneuvelen voordat Ripperda zich overgeeft. De Spaanse legerleiding onthooft de gouverneur enkele dagen nadat ze hem in handen hebben gekregen. Uit dankbaarheid voor zijn onverzettelijkheid noemen de Nederlanders later een kazerne in Haarlem na hem.