Terug naar het rijk van Ripperda

Unico Ripperda en Judith Twickelo grondleggers Rijk van Ripperda

Nakomelingen kiezen partij voor Willem van Oranje

Unico Ripperda en Judith van Twickelo zijn de grondleggers van het Rijk van Ripperda in Twente en Salland. Zij zijn geboren in Delden. Hun kinderen krijgen belangrijke posities in het leger tijdens de opstand tegen Spanje. Maar wanneer stadhouder Rennenberg partij kiest voor de koning in 1580 kiezen de Ripperda's voor Willem van Oranje.

Schutters van Delden

Judith van Twickelo

Unico Ripperda is commandant van de schutterij in Delden. Hij wordt drost van Salland. Unico is geboren rond 1503 en overleden op 10 juli 1566. Judith is geboren rond 1510 en een dochter van Johan van Twickelo en Jutta Sticke van Diepenheim. Haar zus, Agnes van Twickelo, trouwt met Gosewin van Raesfelt. Zij krijgen twee kinderen Johan en Adolf van Raesfelt.

Gevechten uit de Tachtigjarige Oorlog nagespeeld