Presentatie Red de Grutto voor TalentPlus Twente

17 december 2021 TalentPlus Twente krijgt uitleg over actie Red de Grutto van de Vogelwerkgroep Geesteren Marcel Tettero

Onderwerp: hoe vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren proberen de laatste weidevogels in Twente te redden.

Spreekdoel is informeren

Voor wie? Hoger opgeleide 45-plussers zonder baan

--------------------------

Begin: Teaser Nieuwe documentaire over de grutto

Wat zijn weidevogels? Geluid kievit, tureluur en grutto. Koning vd Weide vliegt 4000 km in paar dagen. 80% populatie broedt in NL. Kievit en grutto ME van de weidevogels. Tureluur is alarmbel. Lied Syb Waar? Grutto bij nieuw natuurgebied Rijssen. Ook bij Geesteren. Komt bijna nergens meer voor in Twente.

----------------

1. Hongerwinter in de oorlog

2. Van kleinschalige landbouw naar grootschalig. Grote weilanden, kunstmest

3. Korhoen en kemphaan uitgestorven

4. Machines maaien nesten weidevogels stuk.

5. Vogelwerkgroep G. ontstond 28 jaar om nesten markeren zodat boer erom heen maait

6. Raaigras, monocultuur vermindert voedsel, wormen en pieren

7. Aanleg plasdras en kruidenrijk inzaaien. Stalmest

8. Nesten snel opsporen met drones en warmtebeeldcamera. Zo'n 75.000 euro nodig voor drone met warmtecamera, aanleg plasdras, deels compenseren boeren
voor niet maaien, inzaaien kruidenrijke stroken, opleiden dronepiloten

9. Red de Grutto met Hans Dorrestijn en Liever mensheid opheffen dan grutto laten uitsterven

10. Weilandirrigatie onafhankelijk van droogte agv. klimaatverandering.

11. Kosten: acties, sponsors steun donaties Hans de Boer

12. Demo drone Landschap Overijssel in 2018

13. Slot (samenvatting) Boeren, vogelliefhebbers, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en jagers werken samen en stabiliseren de stand van de weidevogels. Nu moet alleen nog het aantal kuikens dat vliegvlug wordt groeien zodat de soorten zich uiteindelijk zonder hulp van mensen in stand kunnen houden.

actiesite Red de Grutto van de Vogelwerkgroep Geesteren


Plannen voor 2022
Ongeveer 12 dronepiloten voeden database weidevogels
Nesten beschermen met elektrisch raster
Plasdras monitoren
Kuikens beschermen
Vliegvlug na zes weken
Vertrek weidevogels al vanaf eind juli

Gruttolied Syb van der Ploeg
Dank voor uw aandacht