Het Wegdam

Jan Heidenrijk van Coeverden tot Wegdam en zijn vrouw Allegonde Isabelle van Raesfelt laten hun familiewapens boven de ingang van de voormalige havezate het Wegdam aanbrengen. Zij bouwen het huis in de jaren 1757-1759.

Johan Heidenrijk van Coeverden (1730-1789) huwt in 1756 in Breda met Van Raesfelt. Zijn naam wordt soms ook Jan Heydenryk geschreven.
Wegdam bij Goor De havezate op de achtergrond kun je 's winters al vanaf de Oude Needse weg zien.
Wegdammerweg  
De gevel van deze grote schuur hangt vol klompen, waarmee de Twentenaren al in de Tachtigjarige Oorlog (1572 - 1648) geld verdienen. De tuin is versierd met een hegje in de vorm van de letters Esjan. Op de achtergrond: de oude havezate Wegdam met links de bouwhuizen. Esjan bij Wegdam
Wegdam De havezate Wegdam aan de Wegdammerweg bij Goor in vol ornaat.