Meer 60 km/uur gebieden bij Markelo en Delden

GOOR In het buitengebied rondom Markelo voert de gemeente 60 km/uur zones in. Ook de Langestraat in Delden, tussen Elementis tot aan de bebouwde kom bij de voetbalvelden van Rood Zwart, gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 60 km/uur. Voor de aanpak van het project is een half miljoen euro beschikbaar.

De gemeente laat drempels en plateaus aanleggen om hardrijden tegen te gaan. Ook wordt de belijning hier en daar aangepast zodat de weg smaller lijkt. Voor de Stokkummerweg in Diepenheim ligt nog een verzoek iets aan de weg te doen en bij de basisschool Deldenerbroek kan nog een plateau komen. Voordat de plannen worden uitgevoerd legt de gemeente de tekeningen en schetsen ter inzage voor iedereen.

Het gebied waar het gemeentebestuur de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert is het gebied tussen de Lochemseweg, de kern van Goor, de Herickerweg, de Rijssenseweg, de snelweg A1 en de gemeentegrens met Lochem met uitzondering van de provinciale wegen.