Wethouder overleeft motie - PvdA voert harder oppositie

Harry Scholten van CDA haalt uit naar vorig college Fred Rijkens van PvdA is daar verontwaardigd over Motie van wantrouwen tegen enige wethouder uit vorig college maar net weggestemd PvdA voert harder oppositie

GOOR Josh Sijbom heeft zijn politieke leven als wethouder gisteravond ter nauwernood overleefd. De oppositie (PvdA, D66, SP, Gemeentebelangen en Burgerpartij Hof) diende een motie van wantrouwen tegen hem in die door elf raadsleden werd gesteund. (Jan ter Avest van de PvdA was afwezig.) Maar de coalitiepartijen CDA en VVD, in totaal dertien raadsleden, stemden tegen de motie.

Fractievoorzitter Fred Rijkens zei in een stemverklaring dat hij met name boos was over uitlatingen van fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA die - in de ogen van Rijkens - het vorige college had beschadigd. In dit vorige college zaten behalve Josh Sijbom ook Harry Knuiman van de PvdA en Coby Titshof van Gemeentebelangen. Aan de orde was het rapport Scherpte in sturing waarin een aantal projecten van de gemeente was onderzocht waarbij fouten zijn gemaakt. Rijkens vond dat Scholten in zijn betoog daar voorzichtiger mee had moeten omspringen. Maar in de ogen van Rijkens deed Scholten dat niet en gebruikte hij harde woorden richting vorig college, zoals ze voerde geen regie, communiceerde slecht, toonde geen leiderschap, had geen vertrouwen waardoor zowel ambtenaren als de gemeenteraad niet goed functioneerde. „Ze zaten er bij en keken er naar”, zei Scholten over het vorige college.

Rijkens was over de uitlatingen van Scholten zo boos dat hij Sijbom ‘geen meegaand politicus’ noemde. Sijbom zou iemand zijn die slechts met veel moeite duidelijkheid over zaken kon geven. Ook zei Rijkens dat Sijbom slechts met moeite zijn fouten kon erkennen. Dat zou hij gisteravond pas voor het eerst hebben gedaan.

Alice Olde Reuver of Briel van D66 zegde daarna als eerste dat zij geen vertrouwen meer heeft in wethouder Sijbom omdat Sijbom de aankoop van een kavel voor een brandweerkazerne een strategische aankoop noemde terwijl hij later moest toegeven dat dit niet het geval was. Sandra Schrooyen van de SP vond dat Sijbom tijd genoeg had de raad juist te informeren, maar dat niet deed. Rijkens kondigde aan, omdat het vorige college in zijn ogen is beschadigd, dat hij voortaan veel harder oppositie gaat voeren tegen het CDA-VVD college. Wantrouwen