Vitens bouwt hoge panden

Drinkwaterbedrijf Vitens wil twee panden met een hoogte van dertien meter bouwen bij de watertoren aan de Markeloseweg in Goor. Niet alle omwonenden zijn gelukkig met de plannen. De eerste brieven met bezwaren zijn inmiddels gepost.

Niet iedereen blij met plannen - Vitens bouwt hoge panden

Twee dertien meter hoge gebouwen aan Markeloseweg. Bijna 3.000 vierkante meter nieuwe bebouwing. Gemeente moet bestemmingsplan nog aanpassen. Vitens wil levering drinkwater veiligstellen.

GOOR - Vitens heeft plannen om de waterzuiveringen in Goor en Markelo onder handen te nemen. Het bedrijf verplaatst het zuiveringsbedrijf op de Herikerberg naar de Markeloseweg in Goor, vlak bij de ijsbaan. Daar wil Vitens het water ook ontharden.

Om dit te realiseren moet het bestaande productiebedrijf aan de Markeloseweg aan de rand van Goor worden uitgebreid. Het gaat om bijna 3000 vierkante meter (dertig bij honderd meter) extra bebouwing. Het plan behelst de bouw van twee dertien meter hoge panden. Reden voor de vernieuwing is dat Vitens leveringszekerheid van drinkwater wil waarborgen in de toekomst. Vitens voorziet de gemeente Hof van Twente voor een belangrijk deel van drinkwater. Een deel van de productie wordt geleverd aan Hengelo, Almelo en Enschede. Vitens hield eind november een informatieavond voor omwonenden en ge´nteresseerden. Die avond is een aanzet gegeven tot de vorming van een klankbordgroep, die informatie over de werkzaamheden uitwisselt. De klankbordgroep is bedoeld om bewoners inspraak te geven bij de plannen.

Niet iedereen is blij met de bouwplannen van Vitens. Henk Hesselink uit Goor vindt de plannen van Vitens te grootschalig en stuurde een brief naar het bedrijf en naar de gemeente Hof van Twente. Daarin schrijft hij dat er betere mogelijkheden zijn om de activiteiten te innoveren. "Maar niet op deze manier, omdat dit het landschap aantast." Volgens Hesselink is er een alternatief waardoor de omgeving van de watertoren in Goor haar landelijke karakter behoudt. De productiebedrijven zijn volgens hem fabrieken die op het industrieterrein thuishoren. "En zeker niet aan de rand van de bebouwde kom in een landelijke omgeving." De Gorenaar hoopt dat het gemeentebestuur en het bedrijf alles goed overwegen voor een besluit wordt genomen. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich binnenkort over de plannen. "Het is een kwetsbaar gebied", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Daarom wordt de situatie goed bekeken." Voordat de bouw kan beginnen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.