‘Ruim 100 varkensboeren stoppen’

23 juni 2011

GOOR Iets meer dan honderd varkenshouderijen in Hof van Twente stoppen volgend jaar met hun bedrijf. De regering schrijft vanaf 2013 voor hoeveel leefruimte varkens in de schuren minimaal moeten hebben in het nieuwe zogeheten welzijnsbesluit. Dit betekent dat boeren soms fors moeten investeren in nieuwe schuren terwijl daar geen extra inkomsten tegenover staan. Veel varkenshouderijen kunnen die lasten niet meer dragen en zetten er een punt achter.

Raadslid Bennie Nijenhuis van Gemeentebelangen stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. „Ik ben flink geschrokken van dat aantal”, zegt Nijenhuis. „In de kadernota geven 198 veehouderijen in Hof van Twente aan hun bedrijf wel voort te zetten. Maar 106 boeren hebben bijvoorbeeld geen opvolger en zetten er voortijdig een punt achter.”

Nijenhuis maakt zich te meer zorgen over deze ontwikkeling omdat steeds meer woningen worden gebouwd op het platteland. Boeren kunnen gebruik maken van de zogeheten rood-voor-rood regeling. Voor elke oude schuur met een oppervlakte van minimaal 850 vierkante meter die verdwijnt kan een boer een vergunning aanvragen voor de bouw van een woning op het erf. „Tot nu toe stelden raadsleden vragen aan de wethouder omdat nog niet veel van de rood-voor-rood regeling gebruik wordt gemaakt. Maar ik denk dat we er niet blij mee moeten zijn als straks overal op het platteland huizen worden gebouwd. Want met stankcirkels rond burgerwoningen belemmeren zij veehouderijen in hun bedrijfsvoering.”

Voorzitter Johan Baak van LTO Noord afdeling Hof van Twente vindt schaalvergroting niet direct een slechte ontwikkeling. „Boeren hebben de laatste jaren weinig verdiend omdat de vleesprijzen zo laag zijn”, zegt Baak. „Ik hoop dat zij er financieel op vooruit gaan en een eerlijker prijs krijgen voor hun producten.” Baak verwacht dat een aantal gemengde bedrijven stopt met het houden van varkens. „Jammer genoeg kijkt een organisatie als het NMa (Nederlands Mededingingsautoriteit) of de consument niet teveel betaalt. Maar zo’n organisatie is er helaas niet voor de producenten.”

----

10 maart 2011 Klein varkenskluster in Markelosebroek

Er lijkt toch nog een kleine kans dat het varkenscluster Markelosebroek gaat komen. Johan Pegge van de Gezinsbedrijven Plus, initiatiefnemer van het varkenscluster, verwacht deze maand een reactie van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, waarna er waarschijnlijk nog een gesprek volgt.

„Wij hebben kennisgenomen van het raadsbesluit tegen de komst van het varkenscluster”, zegt Pegge. „Maar er zijn sinds het CDA van mening veranderde, geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Alleen de bruggen over het Twentekanaal krijgen te maken met een beperking van het maximale gewicht van vrachtwagens. Maar daar vinden wij wel een oplossing voor.” Pegge hoopt dat het college nog iets bedenkt dat er in plaats van zes bijvoorbeeld drie grote varkensbedrijven naar de Markelosebroek kunnen verhuizen.