‘Tolhuisje moet bewaard blijven’

De stichting Historisch Goor staat achter de wens van de PvdA om het Tolhuisje aan de Markelosestraat uit 1850 te behouden. „Als we het kunnen behouden moeten we dat zeker doen”, zegt voorzitter Ubbo Borgesius van Historisch Goor.

11 juli 2011

GOOR „Ik hoorde dat dit het enige tolhuisje zou zijn in Twente”, zegt Borgesius. „Het gebouw is niet helemaal origineel. Er is later een stuk bijaan gebouwd. Het pand staat al enige tijd te koop. Er ligt een enorme lap grond achter. De kans lijkt groot dat een eventuele koper het Tolhuisje sloopt en er nieuw bouwt.”

De PvdA vreest dat de kans zeer groot is dat het voormalige tolhuisje onder de slopershamer verloren gaat omdat dit pand in het verleden op verzoek van de toenmalige eigenaar van de monumentenlijst is gehaald. De sociaal democraten vermoeden dat het gemeentebestuur de monumentale waarde van de woning niet hoog inschat en dat makkelijk toestemming kan worden verkregen voor afbraak.

„We verzetten ons met hand en tand tegen afbraak”, zegt fractievoorzitter Fred Rijkens. Naar zijn mening laat de zorg voor landschap en bebouwing in de gemeente te wensen over en is er in het verleden te veel waardevols verloren gegaan. Rijkens wil het pand terug op de gemeentelijke monumentlijst krijgen. Zijn fractie wil de huidige monumentenregeling aanpassen omdat een pand alleen maar op de gemeentelijke lijst komt als de eigenaar dat wil. Hij wijst er op dat in het verleden diverse waardevolle panden in de gemeente niet op de lijst zijn geplaatst of daar zelfs vanaf zijn gehaald omdat eigenaren zich hier tegen verzetten.

De PvdA wil voorstellen om monumenten voortaan verplicht aan te wijzen als gemeentelijk monument waardoor de gemeente de mogelijkheid krijgt om af te dwingen dat een dergelijk monument ook daadwerkelijk in stand wordt gehouden.

Rijkens zegt dat het aantal panden op de lijst beperkt moet blijven omdat het voor de eigenaar niet altijd prettig is als zijn of haar pand tot monument wordt bestempeld. Hij vindt dat de bescherming zich moet beperken tot de buitenkant van het pand en dat de eigenaar moet kunnen rekenen op gemeentelijke steun. Met betrekking tot dit laatste punt zal de partij zich keren tegen het voorstel van het college om de monumentenbijdrage volledig te beëindigen.

Behalve het Tolhuisje willen de sociaal democraten ook het voormalige station van Markelo weer op de lijst plaatsen. De PvdA vindt dat eigenaren van historische panden moeten kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente.

De PvdA wil geen extra middelen vrijmaken op de begroting maar schuiven binnen andere uitgaven. Rijkens zegt dat voor zijn partij het behoud van landschap en waardevolle bebouwing tot de belangrijke speerpunten van het PvdA beleid behoren en dat zijn partij ook wil voorkomen dat hetzelfde gebeurt als in de situatie van de voormalige havezate Heeckeren.