‘Ik schoot tekort bij geven informatie’

GOOR Wethouder Josh Sijbom voelt zich persoonlijk geraakt door de motie van wantrouwen die door de oppositie dinsdagavond tegen hem is ingediend. Maar hij voelt zich niet slachtoffer van de felle discussie tussen CDA en PvdA. Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA, de partij die in het vorige college nog in de oppositie zat, zei dat er na een aantal blunders koppen hadden gerold als het vorige college er nog zat. „Gelukkig, voor zowel de gemeente als voor ons hier in de raad, zit dat college er niet meer en dat moet ook maar eens gezegd worden”, zei Scholten waarna Fred Rijkens (PvdA) kookte van woede. Scholten vervolgde: „Vorig jaar april begon het met 1,6 miljoen euro autonome ontwikkeling, al twee maanden nadat de begroting was vastgesteld. In het bedrijfsleven wordt de financiële man ontslagen als hem dit overkomt.” Die financiële man was PvdA’er Harry Knuiman. „Ik begrijp de emoties en ik vind het jammer dat ik niet in staat was daarop te reageren”, zegt Sijbom. „Maar ik voel me geen slachtoffer.” Sijbom erkent dat ook door hem fouten zijn gemaakt. „Ik wil hier lessen uit trekken. Ik ben tekort geschoten bij het geven van informatie.” Hij doelt daarmee op het feit dat de gemeente grond kocht voor de brandweerkazerne aan de Enterseweg na een e-mailwisseling met de fractievoorzitters. „We hadden voor het nemen van zo’n besluit meer tijd moeten uittrekken en bij elkaar moeten gaan zitten.”

Sijbom die in totaal acht jaar wethouder was in de voormalige gemeente Ambt Delden en daarna in Hof van Twente, vond de motie van wantrouwen om hem te dwingen op te stappen een zwaar middelen. „Dit is een dieptepunt waar ik niet op zit te wachten. Het CDA zette dinsdagavond de toon en kwam in botsing met de PvdA. Ik dacht toen: hier gaat iets gebeuren waar ik geen invloed op kan uitoefenen.” Sijbom kreeg al eerder veel kritiek te verduren toen het varkenscluster niet doorging en het plan voor een bungalowpark werd getorpedeerd. „Dit is een dieptepunt voor mij. Ik heb er geen goed gevoel bij. Maar dat kan je overkomen als wethouder. Ook al slaap je er slecht van. Maar de conclusie van de avond is dat we moeten investeren in een betere relatie met de gemeenteraad en beter informatie moeten aanleveren.”