Wateroverlast Schneidersbos aangepakt

De wateroverlast op het industrieterrein Schneidersbos behoort eind volgend jaar waarschijnlijk tot het verleden. Het college van burgemeester en wethouders wil het bestaande rioolstelsel vergroten. Voor een onderzoek is 60.000 euro uitgetrokken. Naar verwachting lopen de kosten van de verbetering op tot een bedrag tussen de 800.000 euro en een miljoen euro. Het uitstellen van de verbetering levert de gemeente risico's op in de sfeer van de aansprakelijkheid. De wateroverlast heeft er al toe geleid dat enkele bedrijfspanden meer dan één keer onder water uit het riool kwam te staan. Het pand De Berken 10a is het meest ernstige geval. Maar tot nu toe zijn schadeclaims uitgebleven.