Olde Reuver: ‘Wij zijn als raadsleden te lief’

3 maart 2011

GOOR „Het is zeer zorgelijk wat er in het rapport staat”, zegt Gerda Bruins van de VVD, de enige die vanaf het ontstaan van de gemeente Hof van Twente al in de raad zit als fractievoorzitter. „Maar de uitkomst verbaast me niet. Sommige dingen vallen nu op hun plek.” Bruins moet het rapport ‘Scherpte in sturing’ nog bespreken in haar fractie. Maar zij constateert nu al dat de communicatie niet goed verliep en er een gebrek aan leiding was in het gemeentehuis. Zij trekt zich ook de kritiek aan op de fractievoorzitters. „We moesten in een paar dagen tijd beslissen over de aankoop van grond voor de brandweerkazerne. Ik heb telefonisch adviezen ingewonnen en die waren positief.” Via e-mails gaven de fractievoorzitters groen licht voor de aankoop van een bouwkavel voor de brandweerkazerne. „Ik trek wat dat betreft het boetekleed aan. We zijn deze ene keer niet bijelkaar gekomen om de materie te bespreken.” Dat er problemen waren in de directie van de gemeente was haar op dat moment niet bekend.

Alice Olde Reuver of Briel van D66 spreekt van een goed rapport. Zij vermoedde al enige tijd dat er iets mis was. „Stukken uit de organisatie bevatten soms informatie die niet juist was. Dingen spraken elkaar tegen. Maar laten we het rapport zien als een nieuwe kans.” Olde Reuver trekt zich ook de kritiek aan op het functioneren van de gemeenteraad. „We zijn te aardig.” „Het rapport laat niets aan duidelijkheid te wensen over”, zegt fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA. „Ik heb zelf ook geconstateerd dat we ons als raadsleden soms het mes op de keel laten zetten en snel moeten beslissen anders zou een subsidie niet doorgaan. Een voorbeeld is het milieubeleidsplan dat vanavond (donderdagavond) aan de orde zou komen. We krijgen vanmiddag een herziene versie. Dat pikken we dus niet meer. Onze fractie heeft er op aangedrongen het stuk terug te trekken. Is een stuk niet goed dat moet het terug.”

Harrie Hoekstra van Burgerpartij Hof heeft het gevoel dat er nu een andere wind waait. „De rapporten vliegen ons om de oren. Varkenscluster, brandweerkazerne, Heeckeren, Buddy’s.”