‘Huurders woningen bij Scherpenzeel klagen over gebrekkig overleg’

23 juli

GOOR Bewoners van de aanleunwoningen bij het huis Scherpenzeel zijn boos op het gemeentebestuur van Hof van Twente en op de verhuurder, de woningcorporatie Viverion omdat zij geen antwoord zouden hebben gekregen op een aantal vragen.

Voorzitter Truus Kleinsman van de huurdersvereniging Goor en Lochem van Viverion zegt dat veel mis ging nadat Viverion het huis Scherpenzeel kocht. „De huurders van de aanleunwoningen betalen een all-in prijs”, zegt Kleinsman. „Zij betalen huur onder meer voor de fietsenstalling en voor het onderhoud aan het groen. Maar sinds Viverion Scherpenzeel kocht is de fietsenstalling verdwenen en wordt het onkruid nauwelijks nog weggehaald.”

Viverion verhuurt het huis Scherpenzeel door aan Carint, een organisatie voor wonen, welzijn en zorg, die het groen onderhoudt rond het huis en de ongeveer zestien aanleunwoningen. „We moeten alles zelf aankaarten. Met Carint moesten we heel lang touwtrekken voordat het groenonderhoud weer enigszins is opgepakt.”

De huurders staan op het punt afspraken te maken over het plaatsen van uniforme schuttingen zodat het terrein rond Scherpenzeel het karakter van een open park houdt. Toen de gemeente met het plan kwam samen met het waterschap de Regge te verbreden is ook overleg geweest met de bewoners van de aanleunwoningen. „Wij vroegen ons af wat er met de vuilcontainers gebeurt of de gemeente de parkeerplaatsen verplaatst en of een pad breder kan worden gemaakt. Ook vroegen we wat er met de kikkerpoel gaat gebeuren. De ideeën en vragen zouden worden uitgewerkt en alle mensen worden uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst. Maar we hebben sinds eind vorig jaar niets meer vernomen van de gemeente. Nu de plannen worden afgerond is voor ons de maat vol.” „We zijn boos en we tellen zeker mee als huurders. Want als zeventig procent van een complex, woongroep of straat het niet eens is met een plan dat gaat het niet door. Dat is wettelijk vastgelegd”, zegt Kleinsman.

Een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente heeft inmiddels zijn excuses gemaakt tegenover de huurdersvereniging en belooft beterschap. Voor 5 juli staat een inloopbijeenkomst gepland voor de plannen rond de Regge. Directeur Jan-Willem Allersma vindt dat Kleinsman een verkeerde voorstelling van zaken geeft. „Er loopt een rechtszaak tussen ons en de huurdersvereniging. Wij willen graag met hen aan tafel. Maar zij weigeren met ons te praten. De rechter doet binnenkort een uitspraak.”

Allersma wijst er op dat ongeveer twee maanden geleden en een maand geleden nog overlegd is met de bewoners over de loop van de Regge, over de fietsenstalling, de wandelroute Reggepad die over het terrein voert en over een bomenplan. „In augustus praten we verder met de bewoners. We nemen hen zeer serieus.”