CDA wil doorbraak Reigerstraat, NS-station

DELDEN Het CDA in Hof van Twente wil een doorbraak maken tussen de Reigerstraat en het NS-station in Delden. De partij bracht de wens tijdens de verkiezingen vorig jaar al naar voren. Het CDA wil de spoorsloot dempen. Volgens de christendemocraten heeft de - volgens hen vervuilde waterloop - geen nut meer. Veel fietsers en voetgangers zouden dan niet meer via een omweg, de Bernhardstraat of de Vossenbrinkweg, naar het station hoeven.

De Reigerstraat gaat binnenkort op de schop in verband met de vervanging van een riool zodat de gemeente de klus tegelijkertijd kan aanpakken. „Een doorsteek van de Reigerstraat naar het station is van belang voor een deel van de bewoners in het zuidelijk deel van Delden. De trein en de bus is voor hen dan sneller en veiliger bereikbaar”, zegt Paul Gerritsjans van het CDA. „Afgelopen winter toen er volop sneeuw lag, kon je aan de hand van sporen in de sneeuw heel goed de gevolgde route zien. Mensen lopen via de bosjes over het spoor en klauteren tegen de perronwal op. Ook uit veiligheidsoogpunt is dat een vervelende situatie”.

„Een ervaringsdeskundige die in zijn studentenjaren op dezelfde wijze gebruik maakte van deze ongeëigende toegangsweg tot het Deldense perron, bevestigde dat deze gang van zaken al jarenlang dagelijkse praktijk is”, aldus Gerritsjans.

Het CDA gaat het college van B en W schriftelijk benaderen met de vraag om de mogelijkheden van de doorsteek bij het station in Delden te onderzoeken en daarnaast nut en noodzaak van de spoorsloot vast te stellen om vervolgens over te gaan tot het nemen van maatregelen.