Nieuwe Regge kost 6 miljoen

Het waterschap en de gemeente Hof van Twente schrappen voor twaalf miljoen euro onderdelen uit het plan voor het herstel van de Regge in en bij Goor. Enkele bruggen en duikers die nog jaren meekunnen worden voorlopig niet vervangen.

GOOR Het waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Hof van Twente maken het riviertje de Regge weer duidelijk zichtbaar in het landschap en in de bebouwde kom van Goor. Ook zal de afvoercapaciteit van regenwater flink toenemen.

De doelstellingen van het plan, dat vanaf eind dit jaar wordt uitgevoerd, zijn niet veranderd. Wel is fors bezuinigd op het werk. In eerste instantie zou de uitvoering achttien miljoen euro mogen kosten. Gemeente en waterschap hebben echter een aantal nieuwe bruggen geschrapt vanwege de slechte financiŽle positie van de overheden. De bestaande duikers en bruggen kunnen zeker nog een tijd mee. Met de voorgestelde uitvoering is nu nog een bedrag van zes miljoen euro gemoeid.

In een tussenrapportage aan de provincie Overijssel die een miljoen euro bijdraagt, schrijft het gemeentebestuur van Hof van Twente dat de gemeente nog in gesprek is met een aantal ondernemers op het industrieterrein in Goor. Maar de gesprekken met aanwonenden van de Regge, bijvoorbeeld in de omgeving van de Scherpenzeelseweg, zijn afgerond. Uiterlijk in de maand juli legt het college een voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad waarna de schop de grond in kan. De gemeente draagt een miljoen euro bij en het waterschap legt vier miljoen euro op tafel. Volgend jaar al wil het college het project afronden.

Inwoners van Goor hebben een belangrijke stempel gedrukt op de planvorming. Zo hebben sommigen een stukje tuin ingeleverd. In ruil daarvoor krijgen zij een fraaie oever terug. Bij de uitvoering van het plan saneert de overheid tevens stukken grond die met asbest zijn vervuild. Ook komen er wandel- en fietspaden.