‘Jonge ondernemer wil in eigen kern starten’

13 maart 2011

GOOR Veel jongeren willen graag in hun eigen stad of dorp blijven wonen en werken. Maar als zij een eigen bedrijf beginnen is onvoldoende of vaak zelfs helemaal geen plek in de kernen Diepenheim, Markelo en Hengevelde voor een nieuw bedrijf. Zenkeldamshoek bij Goor is geen altenatief want dan zit je te ver weg en verlies je klanten. Dat is kort samengevat de klacht die Erwin Mol, bestuurslid van de jongerenorganisatie PJO Diepenheim gisteren op het ontbijt met burgemeester Jeroen Goudt en wethouder Pieter van Zwanenburg.

In totaal 32 jongeren hadden zich aangemeld maar er verschenen iets meer dan 40 voor een ontbijt in het gemeentehuis waardoor er een flinke tafel bij moest worden geschoven. Het college wilde graag weten wat het gemeentebestuur voor hen kan doen.

„De gemeente kan meer druk op de provincie zetten om bedrijfsterreinen in kleine kernen te krijgen”, zei Mol die zelf werkt bij een bureau voor planologie. „Maar ik begrijp het wel. Eerst moet het industrieterrein Zenkeldamshoek bij Goor vol. De gemeente kan veel daadkrachtiger optreden bij de provincie, anders wijken jongeren uit naar de grote steden en dat zou jammer zijn voor de leefbaarheid van de kleine kernen.”

Een andere taak die de gemeente kan oppakken is de hulp aan jongeren met een beperking. „Ik wil in de horeca aan de slag om werkervaring op te doen voor een verdere studie. Maar als ze horen dat ik een beperking heb maak ik geen kans en dus kan ik niet verder leren”, vertelt Gwendolyn Werning. „De gemeente kan toch bemiddelen? Dan kan ik laten zien wat ik waard ben. Ik wil graag wat bereiken in de maatschappij.” Veel jongeren met een beperking komen volgens Werning bij de Eswebe terecht. „Dan krijg je nooit een echte baan. Ik wil geen Wajong jongere meer zijn. Ik wil niet meer mijn hand ophouden.” Een jonge man uit Markelo wilde graag een bedrijf beginnen in de ICT-sector. „Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Wat kan de gemeente voor me betekenen?” Wethouder Van Zwanenburg adviseerde hem direct een afspraak te maken met de ambtenaar economische zaken.

Uit Delden kwam een klacht. Een jonge bezoekster van de scouting vond dat het gemeentebestuur te weinig ‘zichtbaar’ is. Ook is het beleid onduidelijk. „Aan de ene kant krijgen wij minder subsidie omdat de gemeente moet bezuinigen. Maar als we iets gaan doen in het kader van het tienjarig bestaan van de gemeente kunnen we wel rekenen op een financiële bijdrage.”

Een oproep aan de jongeren om een klankbordgroep of een jongerenraad op te richten voor het gemeentebestuur kreeg onmiddellijk respons. Vijf mensen meldden zich aan, waarmee het gemeentebestuur in haar nopjes is.