Het ontbreekt aan regie en scherpte in de sturing in het gemeentehuis

2 maart 2011

‘Grondaankoop na rondje e-mail’

GOOR - Belangrijke beslissingen zijn regelmatig op een te laag niveau genomen, de communicatie met de gemeenteraad verloopt niet goed en in het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor zijn de medewerkers niet scherp en kritisch genoeg naar elkaar.

Marcel van Bijnen Consultancy is ongekend hard in zijn oordeel over het functioneren van de gemeente Hof van Twente dat de burgemeester onlangs zag vertrekken en de ambtelijke top op verlof stuurde. Bij de aankoop van grond voor de brandweerkazerne was niet duidelijk wie wanneer waarover moest beslissen. Maar ook raadsleden valt iets te verwijten. Zij lieten zich onder druk zetten toen het gemeentebestuur de grond wilde kopen. „Gevraagd is per e-mail te reageren. Het kritisch vermogen bij de fractievoorzitters is niet toegenomen.” En ook de leiding van de brandweer handelde vermoedelijk onzorgvuldig omdat de organisatie graag een nieuwe kazerne wilde. Er waren geen alternatieven aangedragen, de onderbouwing was mager en de kapitaalslasten waren onduidelijk.

Marcel van Bijnen Consultancy vermoedt dat er meer grote projecten en dossiers zijn in het gemeentehuis die onoverzichtelijk zijn en een zeker risico met zich meebrengen. „Dit maakt het moeilijk met vertrouwen beslissingen te nemen over toekomstige projecten.”

Eens was de gemeente Hof van Twente een voorbeeld voor andere fusiegemeenten in de regio. Maar sommige ambtenaren denken daar nu zelf heel anders over. „De afgelopen twee jaar is de trots op en de betrokkenheid bij de gemeente Hof van Twente fors afgenomen.”

De conclusie is dat heldere opdrachten, analyses en keuzes vaak ontbreken, de scherpte tussen de medewerkers onderling soms ver te zoeken is en de rol van de gemeenteraad te beperkt is. Ook de rol van een projectwethouder richting andere portefeuillehouders is te mager en onduidelijk is de rol van het college als collectief, aldus het consultancybureau. „Kritiek op de professional wordt al snel verward met kritiek op de persoon.” Het bureau vindt dat de medewerkers zich het advies van Nelson Mandela moeten aantrekken. „Als ik iets goeds zie geef ik een compliment. Als ik iets fouts zie bied ik hulp aan.” Het bureau adviseert de rol tussen directie en managers te verhelderen en het samenspel tussen bestuur en organisatie te versterken. „De samenwerking tussen burgemeester en gemeentesecretaris is hierin cruciaal.” De gemeente heeft behoefte aan nieuw en inspirerend leiderschap. „Het organisatiemodel is niet verkeerd, maar vergt nadere uitwerking.”

De bureau geeft de gemeente drie opdrachten mee: 1. Het management moet meer oog krijgen voor de kosten, 2. De organisatie moet talent ontwikkelen en een kans geven door de juiste mensen op de juiste plek te plaatsen en 3. Doelen moeten helder worden en de onderlinge samenhang geborgd.