Renovatie Sporthal Mossendam

GOOR Voldoende geld is er nog niet. Toch gaat de gemeente de toiletgroep van sporthal De Mossendam al vast vervangen. Uitstel kan niet langer. De sporthal verkeert in een slechte staat van onderhoud. Het gemeentebestuur wil binnenkort een renovatieplan afronden en voorleggen aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeente het werk laat uitvoeren is onduidelijk.

De renovatie stond eerder op de planning in combinatie met de nieuwbouw van een zwembad in Goor. De raad besloot enige tijd geleden echter het bestaande bad in Markelo uit te breiden en het oude bad in Goor te sluiten wanneer het bad in Markelo klaar is. "Het is dringend gewenst om de gebruikers van de sporthal na jaren van uitstel van noodzakelijke werkzaamheden toch het gevoel te geven dat het nu ernst is met de situatie en dat nu alles op alles wordt gezet om tot uitvoering van belanrijke werkzaamheden over te gaan", staat in een ambtelijk rapport aan het college van burgemeester en wethouders.

Architect De Leeuw van bureau Ten Dam/De Leeuw in Diepenheim heeft een schetstekening en een kostenopzet gemaakt. De kosten van het vervangen van de toiletgroep aan de zijde van de kantine kost 62.500 euro exclusief BTW. De gemeente haalt het geld uit de voorziening meerjaren onderhoud sporthal de Mossendam. Begin dit jaar zat nog 75.000 euro in het fonds en in de loop van dit jaar stort de gemeente er nog eens 28.000 euro bij.