Knelpunt Molenstraat binnenkort opgelost

GOOR Het college van burgemeester en wethouder wil volgend jaar het knelpunt van de smalle Molenstraat op ‘t Schild oplossen door de Bunschotenstraat iets naar het noorden te verleggen. De straat wordt deels enkele tientallen meters opgeschoven zodat de weg uitkomt tegenover de Enterseweg. De nieuwe kruising krijgt een rotonde, zo gaat het college voorstellen aan de gemeenteraad. De verlegging van de Bunschotenstraat wordt mogelijk wanneer het voormalige terrein van de Twentse Stoomblekerij wordt gesaneerd. De fabrieksgebouwen maken plaats voor woningbouw. Dat gebeurt wellicht volgend jaar al. Het bouwplan Waterlanden ten noordoosten van het voormalige Huis Heeckeren wordt later dan gepland bouwrijp gemaakt omdat de uitgifte van kavels door de ecnomische crisis lager ligt dan verwacht. De gemeente Hof van Twente heeft vorig jaar de boeken afgesloten met een positief resultaat, mede door een extra dividend van de energiemaatschappij Cogas in Almelo die in 2009 de winst fors zag stijgen. De Cogas gaat de gemeente Hof van Twente jaarlijks 350.000 euro extra uitkeren. Wethouder Ben Eshuis stelt de raad binnenkort voor bijna 400.000 euro toe te voegen aan de reserves. Ook wil hij geld afboeken voor een verwacht verlies van het terrein aan de Enterseweg waar de brandweerkazerne zou komen. Uit nieuw onderzoek bleek dat het terrein ongeschikt is voor de komst van de kazerne omdat de aanrijtijden voor bepaalde delen van de gemeente te lang zouden worden. Het verlies bedraagt 275.000 euro. Een tegenvaller zijn de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die dit jaar groeien als kool. „De begroting loopt uit de pas”, zegt Eshuis. Ook de bestuurscrisis kost de gemeente veel geld, ruim een half miljoen euro. Het ontslag van burgemeester Hans Kok kost 95.000 euro, de nieuwe interim-secretaris kost 117.500 euro, voor afvloeiïng personeel is 300.000 euro nodig en voor de stijging van de lonen voor raadsleden 40.000 euro. Eshuis verwacht dat de gemeenteraad voor volgend jaar niet hoeft te bezuinigen. „Dat lijkt mooi”, zegt Eshuis. „Maar daarna moeten de uitgaves structureel omlaag.”