Loerkeet na tien jaar in het nieuw

GOOR Ze staan bijna in de rij om mee te mogen doen als vrijwilliger bij de stichting Loer, Laat Ons Evenementen Regelen. „Dit is iets van de mensen zelf”, legt voorzitter Hennie Smit uit. Hij kent ze. Stuk voor stuk inwoners van Goor. De Loerkeet, een oude grote directiewagen knappen ze deze dagen op met geld, ruim 2000 euro, uit het School- en Volksfeestfonds. De dragende constructie is deels vernieuwd en panelen zijn al vervangen. De keuken en de vloerbedekking komen nog aan de beurt.

Zaterdag 12 maart moet het werk klaar zijn want dan begint de bouw van het paasvuur aan de Deldensestraat. Tussen 9 en 16 uur brengen auto’s elke zaterdag zes weken lang groenafval naar de boake. En als je op eerste paasdag 65 verkeersregelaars, technische mensen, toezichthouders, barpersoneel en penningverkopers aan drie kassa’s in de Loerkeet over de vloer krijgt voor een feest met duizenden bezoekers onder wie 600 basisschoolleerlingen dan mag je je best een beetje trots voelen.

De stichting Loer ontstond tien jaar geleden uit een groep mensen die in de Goorse Rellie actief was. Hennie Smit herinnert zich nog goed dat Goor in de bocht ter ziele ging en de Goorse avond ophield te bestaan. Ook de traditie van het paasvuur verdween, maar dat was voor slechts twaalf jaar. „Met het vijftigjarig jubileum van de Rellie ontstond het voornemen het paasvuur weer te houden in Goor”, herinnert Hennie Smit zich nog goed. „De gemeente voelde er niets voor dat we een paasvuur bij de ijsbaan zouden houden. Wegens het waterwingebied mocht dat niet.” Een ludieke protestactie op het Sterplein was het gevolg. „We dachten dat zo’n 200 mensen zouden komen. Het waren er 1500. Vuurkorven, Apollo speelde het Goorse volkslied, een biertje erbij, super gezellig. Zijn we weer om tafel gaan zitten met het gemeentebestuur en kregen groen licht. Jan Roelofsen van De Ster en zijn vader boden grond aan op de plek waar het paasvuur nu al tien jaar wordt gehouden. Maar behalve het paasvuur is ook de Goorse Avond terug. Elk jaar in het laatste volle weekeinde van de lagere schoolvakantie.

Deze avond treden lokale artiesten op en daarbij is heel wat talent ontdekt. Vroeger was er ook een tweede avond. Bekende popartiest, zoals Herman Brood en Normaal, traden wel eens op in Goor. Ook op de Goorse avond komt de enorme Loerkeet met drie penningenkassa’s goed van pas en natuurlijk ook tijdens het Sterrenweekeinde in oktober. Maar wat drijft de vrijwilligers toch om zich zo uit te sloven? Volgens Hennie Smit moet je niet overdrijven. „Enkele uurtjes ‘s avonds of zaterdags werken en dan gezelligheid. Ja, dat saamhorigheidsgevoel is nog heel sterk in Goor.”