Aanbesteding Drawing Center en plan Kunstvereniging klaar

11 mei 2011

De gemeente besteedt de verbouwing van voormalige galerie Nijenhove tot Drawing Center binnenkort aan en het plan voor de verbouwing van het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim is zo goed als klaar. Het elf miljoen euro kostende project Kunstwerk Diepenheim staat op de rails. Maar de VVD waarschuwde het college dinsdagavond in de commissie algemeen nadrukkelijk vooral de uitgaves goed in de gaten te houden. De oppositiepartij PvdA ontlokte dat de opmerking dat de VVD een coalitiepartij is en eigenlijk niet zo kritisch zou moeten zijn op het eigen college. Theo Peters van de VVD zei echter kalm dat ook een coalitiepartij gebrand kan zijn op een goed financieel beleid.

In de commissievergadering was vooral de bouw van de nieuwe feestzaal tussen de maalderij en de herberg De Pol onderwerp van gesprek. Harry Scholten van het CDA vond dat de nieuwe zaal vooral voor de culturele verenigingen van Diepenheim beschikbaar moet zijn en niet voor feesten, partijen en bruiloften. Wethouder Pieter van Zwanenburg bevestigde dat van meet af aan de ruimte vooral voor de Diepenheimers wordt gebouwd.

Ook het aantal extra parkeerplaatsen riep vragen op. Er komen 25 extra parkeerplaatsen bij in het Stedeke en wanneer er een groot evenement wordt gehouden kan de organisatie beschikken over een weiland waar nog eens zestig auto's geparkeerd kunnen worden.

Raadsleden ernstig bezorgd over kosten decentralisatie

Het rijk decentraliseert veel taken naar de gemeenten maar vergoedt maar een deel van de extra kosten. Gaat het om een verkapte bezuiniging? In de commissie algemeen reageerden fracties zeer bezorgd op mededelingen van burgemeester Jeroen Goudt over een concept regeerakkoord waarover onderhandeld wordt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Nel Hilbrink van de PvdA maakte zich zorgen over een mogelijke nieuwe gemeentelijke herindeling waardoor de afstand tussen overheid en burger groter zou worden.