Miljoeneninvesteringen in wegen en opruimen asbest

GOOR Het CDA-VVD college wil de komende jaren veel geld uittrekken voor het opknappen van wegen, het opruimen van asbest en de renovatie van sporthal De Mossendam in Goor. Voor de handhaving van de veiligheid van wegen en de uitvoering van de hoogst noodzakelijke reconstructies van wegen zijn bedragen vrijgemaakt van respectievelijk 1.240.000 en 3.000.000 euro. Het college maakt geld vrij voor de verlegging van de Bunschotenstraat en de aanleg van een rotonde bij de nieuwe aansluiting van deze straat op de Molenstraat/Enterseweg in Goor. Hiermee wordt een logischer verkeersdoorstroming vanaf het noorden van Goor naar het centrum geschapen. Het verkeer kan dan de smalle wegen op 't Schild mijden.

In de zogeheten kadernota waarin het college de uitgaven in hoofdlijnen beschrijft voor de komende jaren, staat dat het college voor de sanering van asbestverontreiniging de komende vier jaar nog eens 3.000.000 extra wil reserveren. Voor dit doel is al 1.800.000 euro opzij gelegd. B en W willen tot slot voorlopig 1.400.000 euro vrijmaken voor de renovatie van sporthal De Mossendam in Goor. Wethouder Ben Eshuis van financiŽn zegt in een toelichting dat het gemeentebestuur in totaal eenmalig 8,6 miljoen euro uittreken om het wegennet te verbeteren. Dat is nodig om de achterstand in het onderhoud in te lopen, zegt Eshuis. Daar staat tegenover dat er geen extra geld gaat naar sociale doelen in de zachte sector, bijvoorbeeld om de bezuinigingen op het verenigingsleven iets te verzachten.

Fractievoorzitter Hannie Rohaan van Gemeentebelangen reageert niet enthousiast op het voorstel van het college. "Wegen zijn heel belangrijk voor de gemeente. Maar die uitgaven moeten wel in verhouding staan met uitgaves voor sociale zaken. We mogen de mensen met een uitkering niet in de kou laten staan."

Eshuis waarschuwt dat de gemeente de uitgaven in de jaren na 2012 moet beperken. Dat kan door meer samen te werken met andere gemeenten en instellingen bijvoorbeeld op het gebied van de automatisering en openbare werken. "Wellicht kan Twente Milieu voor een deel taken van ons overnemen." Ook kan het gemeentebestuur het gemeentehuis in Goor deels (blijven) verhuren aan instanties als de brandweer.