Jeugd actief bij vormen gemeentelijk beleid

30 juni 2011

GOOR De helft van de jongeren in leeftijd van 18 tot en met 24 jaar wil meedenken met het gemeentebestuur over de toekomst van Hof van Twente. „Niet alleen specifieke jongerenonderwerpen vinden zij interessant, maar ook algemene onderwerpen”, zegt burgemeester Jeroen Goudt die samen met wethouder Pieter van Zwanenburg onlangs een ontbijt organiseerde om over jongerenparticipatie te praten. De belangstelling was groot. Elf mensen meldden zich direct aan om na te denken over de vorming van een jeugdraad.

Het gemeentebestuur wil de inwoners, jong en oud, meer betrekken bij beleidsvorming en de uitvoering van beleid. „Beleid waaraan we nu al werken kan pas over vijf tot tien jaar gevolgen hebben”, zegt Goudt. „Wanneer we een toekomstvisie schrijven doen we dat ook voor jongeren.” Een toekomstvisie moet mede op tafel komen met het oog op de vergrijzing. Tijdens het ontbijt kwamen werk en huisvesting aan de orde. Door hoge koopprijzen van woningen in de kleine kernen moeten jongeren uitwijken naar Goor of Borculo.

Van de jeugd tussen twaalf en zeventien jaar wil dertig procent meedenken over het gemeentelijk beleid. Beide groepen jongeren willen praten over voorzieningen voor de jeugd. De jongste groep vindt de eigen buurt het belangrijkste onderwerp. De oudere groep wil juist meepraten over een breder gebied in hun eigen stad of dorp. Beide groepen vinden het vormen van een jongerenraad de beste vorm van betrokkenheid. Jongeren communiceren het liefst digitaal met het gemeentebestuur. Dat doen zij liever niet via de site van de gemeente, maar wel via twitter en facebook. Een nieuwe site met forums, waar meningen langere tijd zichtbaar blijven, is ook positief ontvangen bij de jeugd.