‘Gemeente moet vooral veel minder uitgeven’

13 mei 2011

GOOR Twee van de drie hofpanelleden vinden dat de gemeente minder moet uitgeven om het bezuinigingsdoel te halen. Een kleine dertig procent van de ruim 650 mensen die via internet een enquete invulden vindt dat de gemeente de inkomsten moet verhogen en de uitgaven moet verminderen om de begroting sluitend te houden. Een krappe meerderheid van 55% adviseert de gemeente terughoudend te zijn met nieuwe investeringen terwijl een kwart van de deelnemers van mening is dat er ook in deze tijd geïnvesteerd moet worden.

De maatregelen waar tenminste zeven op de tien panelleden wat voor voelden zijn: het betalen van een eigen bijdrage naar draagkracht voor het gebruik van WMO-voorzieningen, het verhogen van gemeentelijke leges, het omvormen van openbaar groen naar onderhoudsarme vormen en een eigen bijdrage voor ouderen voor diverse voorzieningen. Maatregelen met weinig draagvlak zijn onder meer de verhoging van de onroerende zaakbelasting en het bezuinigen op gemeenschapsvoorzieningen. Aan de deelnemers is ook een aantal bezuinigingsmogelijkheden voorgelegd. Daarbij ging de hoogste score (63%) naar het inschakelen van uitkeringsgerechtigden bij het werk van de buitendienst en de laatste score, drie procent, naar een vermindering van het aantal brandweerposten. Het complete overzicht van alle resultaten van de peiling Bezuinigingen in de gemeente Hof van Twente is in te zien op www.hofvantwente.nl.