Vitens bouwt nieuwe hal aan Markeloseweg in Goor

23 juni 2011

GOOR Vitens houdt de nieuwbouw aan de Markeloseweg in Goor beperkt tot een pand van twaalf meter hoog in plaats van dertien tot vijftien meter, zoals in eerste instanties werd gezegd. Het bouwoppervlak voor de productie van drinkwater wordt een stuk kleiner. Eind vorig jaar dacht Vitens aan een bouwoppervlak van 3000 vierkante meter, nu is dat nog 1200 vierkante meter ofwel dertig bij veertig meter, een ruime sporthal. Vitens verdrievoudigt de productie van drinkwater tot duizend kuub per uur.

Vitens heeft twee installaties bij Goor. En op de Herickerberg waar water uit de grond wordt gepompt dat steeds meer kalk bevat. De andere installatie staat aan de Markeloseweg bij de watertoren waar ook een waterwingebied ligt. Vitens wil de oude installaties op beide plekken vervangen door n nieuwe installatie aan de Markelosweg. De ketels in het bos op de Herickerberg verdwijnen. "We slaan twee vliegen in n klap", zegt projectmanager Klaas Wiersma van Vitens. "We vervangen onder meer de oude ketels en pakken de hardheid van het water aan."

Over de plannen is nauw contact geweest met omwonenden, de gemeente en de welstandscommissie het Oversticht. Vitens heeft de gemeente inmiddels gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw mogelijk te maken. Het project waarmee een bedrag is gemoeid van tussen de vijf en zes miljoen euro, moet Vitens Europees aanbesteden. De nieuwbouw zou op z'n vroegst over een jaar kunnen beginnen. De uitvoering duurt twee jaren.

"We hebben er voor gezorgd dat de buurt via een klankbordgroep kon meedenken en op- en aanmerkingen kwijt kon bij het ontwikkelen van het plan", zegt Wiersma. "We hebben het gebouw daardoor kleiner kunnen houden dan we in eerste instantie dachten." Mogelijk dat een of enkele omwonenden toch bezwaren gaan maken, zoals al eens in deze krant is aangekondigd. "We hebben daarom onderzocht wat het kost om alles te verhuizen naar het industrieterrein. Maar dat stuit op veel bezwaren. De hele infrastructuur zouden we moeten vervangen en dat kost kapitalen. We zouden door de stad moeten wat de nodige risico's met zich meebrengt. Bovendien lopen we het gevaar dat ijzer in de leidingen neerslaat wanneer we water over een veel grotere afstand moeten transporteren."

De nieuwe installatie is straks volledig geautomatiseerd. Vitens kan de productie op afstand sturen.