Supervisor moet nieuwe fouten gemeente voorkomen

27 april 2011

GOOR De welstandscommissie en de ontwerper van de nieuwbouw bij Huize Heeckeren sleutelden samen aan een uitbreidingsplan zonder hierover met de verantwoordelijke commissieleden uit de gemeenteraad te spreken. Dat zal voortaan niet meer gebeuren, zo heeft het gemeentebestuur zich voorgenomen. Bij grote projecten wijst het voortaan één supervisor aan. De supervisor heeft overzicht en fungeert als aanspreekpunt. Bij het bouwplan de Braak-West in Delden en ‘t Gijmink in Goor heeft het gemeentebestuur al supervisors aangewezen.

Bij de uitbreiding van Huize Heeckeren gingen enkele zaken mis. De leden van de welstandscommissie vroegen de ontwerper van het plan naar een sterkere abstractie te zoeken voor de gevel. "In dat overleg is dus een afwijzend advies gegeven over de hoofdvorm", concludeert een ambtenaar op vragen van het raadslid Harry Hoekstra, fractievoorzitter van Burgerpartij Hof. "De commissie merkt daarbij op dat de getoonde gevelsteen, de dakpan en de details bij een terughoudende en abstracte vormgeving passen. In het definitieve advies geeft de commissie aan dat het aangepaste plan voldoet. De bereikte abstractie van het bouwplan samen met een passende detaillering en de reeds getoonde materiaalkeuze, die anders zijn dan in het aanvraagformulier, leiden tot een aanvaardbaar resultaat. Daarom adviseerde de commissie positief."

Maar de initiatiefnemer kwam na het overleg toch niet met een aangepast bouwplan waarop de nieuwe materiaalkeuze moest staan. De vergunning is daardoor verleend voor een bouwplan met metselwerk in de kleur boerengrauw met knipvoeg en blauwgrijze holle dakpannen. Hoekstra concludeert dat uit het onderzoek van de rekenkamercommissie duidelijk naar voren kwam dat de gemeente de regie uit handen gaf. "Op 22 februari constateerde de gemeente al bij een controle dat er iets mis ging", zegt Hoekstra in een toelichting. "Ook enkele raadsleden hadden al aan de bel getrokken. Toch ging de bouw gewoon door." Een belangrijke vraag die volgens Hoekstra nog niet is beantwoord waarom is de bouw niet direct stilgelegd?

Groen licht bouw nog een pand bij huis Heeckeren

18 mei 2011

De nieuwbouw van een pand met elf zorgappartementen bij het Huis Heeckeren kan doorgaan. De bestuursrechten van de Raad van State heeft een hoger beroep van de stichting behoud Havezathe Heeckeren tegen het gemeentebestuur Hof van Twente afgewezen. "We zijn onaangenaam verrast", zegt voorzitter Olf Broenink van de stichting.

Het college van burgemeester en wethouder heeft volgens de Raad van State besloten dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Raad van State erkent dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een monumentenvergunning weigert af te geven voor een enkele jaren geleden gerealiseerd uitbouw. De Raad van State wijst er op dat het negatieve advies van de rijksdienst betrekking heeft op een ander bouwplan.

Ook het verzoek van de stichting aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap dat het hele terrein rond Heeckeren als monument moet worden aangewezen legt de Raad van State naast zich neer. "Omdat de minister daarover nog geen besluit heeft genomen."

Broenink vreest nu dat het tweede gebouw net zo wordt gebouwd als het eerste gebouw. Dit eerste gebouw is op een aantal punten anders gebouwd dan in de bouwvergunning is voorgeschreven. Daarom is de stichting hierover naar de rechtbank in Almelo gestapt. "We zouden graag zien dat de schoorstenen verdwijnen en er onder meer een andere steen en een andere voeg wordt toegepast. Het ziet er verschrikkelijk uit. Maar de gemeente blundert maar door." Broenink vreest dat eigenaar Casa Cura meer gebouwen bij het Huis Heeckeren wil bouwen.