Vertraging aanpak winkelleegstand

11 mei 2011

Burgemeester Jeroen Goudt en de ondernemers verschillen van mening over de aanpak van de winkelleegstand in Goor. De ondernemers willen graag raadsleden nauw betrekken bij de planontwikkeling. De raadsleden zouden in een werkgroep (task force) moeten gaan zitten die over de aanpak nadenkt en advies uitbrengt. Dat moet volgens de ondernemers gebeuren met ambtelijke ondersteuning. Maar burgemeester Goudt voelt daar helemaal niets voor. Hij vindt dat de ondernemers zelfstandig een plan moeten ontwikkelen en dat aan de gemeenteraad moeten voorleggen ter goedkeuring.

Voorzitter Roel Jochems van Goor Collectief is daar teleurgesteld over. Hij vindt dat raadsleden en ambtenaren direct bij de planontwikkeling moeten worden betrokken om slagvaardig aan het werk te kunnen. Hij zegt dat ondernemers al tien jaar met de gemeente praten zonder dat er iets concreets uit de bus komt. De raad besloot maanden geleden al een half miljoen euro beschikbaar te stellen voor het stimuleren van de lokale economie in Goor. Met name de leegstand van winkels is een doorn in het oog van de plaatselijke ondernemers in Goor.

„We hebben een economisch diner gehouden waarin iedereen, inclusief de raadsleden, positief was over de vorming van een task force (een werkgroep)”, zegt Jochems. „Ook fractievoorzitters waren positief. Toch duurt het allemaal weer heel lang voordat er iets gebeurt. Het is al weer mei en er is nog geen eerste bijeenkomst geweest. Ik maak me daar ernstig zorgen over.”

Een gesprek deze week met onder meer burgemeester Goudt liep uit op een grote teleurstelling. Volgens Jochems hebben sommige ondernemers geen vertrouwen meer in de plaatselijke overheid. Er wordt veel gepraat maar concreet verandert er helemaal niets. Daarom willen de ondernemers voortaan raadsleden en ambtenaren direct betrekken bij de vorming van een plan van aanpak. „Laten we er gezamenlijk aan de slag gaan zodat er een plan komt waarvan de raad zegt: daarin kunnen we ons vinden.” Goor Collectief wil alles op alles zetten om te voorkomen dat er opnieuw oponthoud ontstaat. „Een detaillist wilde onlangs zich in Goor vestigen. Iedereen blij. Blijkt dat er op het pand de bestemming dienstverlening rust. Dus kan de ondernemer zich er niet in vestigen. De frustratie is enorm onder sommige winkeliers in Goor.”