Huiselijk geweld speerpunt politie

Het huiselijk geweld in de gemeente Hof van Twente stijgt nog steeds licht. Maar het aantal aangiften daalt flink, van 31 in 2009 tot 24 in 2010. Het aantal slachtoffers daalde eveneens fors, van 37 in 2009 tot achttien in 2010.

GOOR Het aantal incidenten dat in 2010 bij de politie als huiselijk geweld is geregistreerd bedroeg 98, vergeleken met 95 in 2009. Teamchef Gery Koster van de politie Hof van Twente zegt dat het bestrijden van huiselijk geweld een belangrijk speerpunt blijft. Het aantal uitgereikte tijdelijke huisverboden, waarbij de dader voor een periode van tien dagen niet in zijn woning mag komen, is gestegen van twee in 2009 (vanaf maart) naar zeven in 2010.

Volgens landelijke cijfers doet een slachtoffer van huiselijk geweld gemiddeld pas na het 35-ste incident aangifte, zegt voorlichtster Marloes Nollen van de politie. „Het aantal meldingen bij politie en andere hulpverleners geeft slechts zicht op een klein deel van de totale omvang.”

Opvallend is dat het aantal geregistreerde misdrijven vorig jaar acht procent daalde, terwijl het aantal opgehelderde misdrijven fors is toegenomen, van 21 procent naar 27 procent. „Dat komt vermoedelijk door de inzet van het woninginbraakteam, de unit huiselijk geweld en drie veegweken, waarin we zaken die op de plank bleven liggen weg werken”, zegt Koster. „De pakkans is daardoor toegenomen.” De inwoners van Hof van Twente deden vaker aangiften bij de politie. Burgers maken daarvoor steeds meer gebruik van internet.

Het aantal woninginbraken is in Hof van Twente met 27 procent gestegen, van 56 naar 71. Dieven stelen steeds vaker spullen uit schuren op het platteland bij boeren. Gemeente en politie vroegen vorig jaar extra aandacht voor dit soort diefstallen. Ook landelijk is een sterke toename van dit aantal woninginbraken te zien met liefst twintig procent in vergelijking met een jaar eerder. De politie probeert door analyse van de locaties en de gebruikte werkwijzen een beeld te krijgen van de daders of dadergroepen. Op meldingen van verdachte situaties wordt extra alert gereageerd.Het aantal autokraken is gestegen, van 47 naar 62 terwijl diefstallen van auto’s daalde van tien naar vier.

Het aantal vernielingen dat is gemeld is met een kwart gedaald, van 260 naar 195 gemelde vernielingen en het aantal fietsen dat is gestolen daalde met 32 procent tot 191.