Nieuwe geurvisie maakt veel uitbreidingsplannen haalbaar

25 mei 2011

Uitbreiding van bedrijven in Hengevelde is toch mogelijk. De gemeente Hof van Twente moet alleen een geurvisie ontwikkelen waarna het bestemmingsplan nog veranderd moet worden. De gemeenteraad kan hierover al in juli een beslissing nemen.

In Hengevelde willen veel ondernemers uitbreiden. Maar dat kon tot nu toe niet omdat in de directe omgeving van de plangebieden agrarische bedrijven liggen. De boeren hebben op grond van de Wet geurhinder en veehouderij een geurcontour en of afstandscontour waarbinnen geen nieuwe geurgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd. De Wet geurhinder en veehouderij maakt het mogelijk om andere (soepelere of strengere) geurnormen vast te stellen. Maar eerst moet er een nieuwe geurvisie komen. De visie onderbouwt waarom sprake is van behoud van een acceptabel woon- en leefklimaat ondanks versoepeling van geurnormen. De gemeente wil het bedrijventerrein Het Wegdam uitbreiden. Kuipers (Hebo) en Nollen willen nieuw bouwen, Goorden wil er twee woningen en een bedrijfsverzamelpand plaatsen, de nieuwbouwwijk De Marke III moet er nog komen en Ter Doest wil zijn bedrijf verplaatsen.