‘Vertrouwenscrisis in gemeentehuis’

Twee topambtenaren in de gemeente Hof van Twente konden lange tijd niet samen met elkaar door één deur. Daardoor is veel informatie niet doorgespeeld en werden soms kostbare fouten gemaakt. Beide ambtenaren zijn nu met verlof gestuurd.

Een olietanker die midden op zee tot stilstand is gekomen en nu weer op gang moet worden gebracht. De nieuwe interim-burgemeester Jeroen Goudt schetste dat beeld gisteravond op een persconferentie een kwartier voor begin van zijn eerste commissievergadering in de gemeente Hof van Twente na het vertrek van burgemeester Hans Kok. Het college heeft gisterochtend een standpunt ingenomen over twee onderzoeksrapporten. De één gaat over de grondaankoop aan de Enterseweg voor een brandweerkazerne en de ander over de ambtelijke organisatie in het gemeentehuis. In oktober vorig jaar zegden twee leden in de ambtelijke top het vertrouwen in elkaar op. De gemeentesecretaris Gerard Twickler en topambtenaar Herma Boom konden al lange tijd niet meer samen door één deur. Daardoor was er in het gemeentehuis volgens Goudt sprake van ‘afnemend leiderschap’. Het college heeft daarom besloten het tweetal met onmiddellijke ingang met buitengewoon verlof te sturen. Herma Boom krijgt buitengewoon verlof zodra zij terugkeert van ziekteverlof. Het buitengewoon verlof geldt tot 15 maart. Goudt drong er bij de commissieleden op aan de zaak met vertrouwelijkheid te behandelen. „Want het gaat hier om mensen”.

Vandaag stuurt het gemeentebestuur samenvattingen van beide rapporten naar de gemeenteraadsleden die in een extra vergadering op 8 maart bijeen komen. De gemeenteraad neemt daarna op 22 maart een besluit. Wil iemand het hele rapport lezen dan kan dat alleen in het gemeentehuis. Een kopie gaat de deur niet uit.

Goudt wond er geen doekjes om. „Het gaat hier om een vertrouwencrisis. Het college constateert een zekere onbalans.” Volgens de interim-burgemeester is ook bij de aankoop van grond voor de nieuwe brandweerkazerne sprake geweest van een gebrek aan leidinggeven. Daardoor is grond aangekocht die wellicht niet gebruikt kan worden voor de nieuwe brandweerkazerne omdat het terrein te ver van het centrum ligt en de aanrijtijden van de brandweerwagens te lang zijn. Goudt tekende daarbij aan dat dit nog steeds niet helemaal duidelijk is. „Misschien kan de grond toch worden gebruikt voor de nieuwbouw omdat de aanrijtijden wel binnen de gestelde normen liggen”, zei Goudt. „Dat moet nog duidelijk worden.” Volgens hem is de schade voor de gemeente wel overdreven. „Ik ben er niet van overtuigd dat het een zeperd is. De schade is lang geen zes ton. We kunnen de grond toch altijd doorverkopen.”

In de commissievergadering waarin slechts één vraag over dit onderwerp werd gesteld meldde Goudt nog dat het college vrijwel alle aanbevelingen en conclusies heeft overgenomen. Over het rapport brandweerkazerne aan de Enterseweg zei hij: „Het rapport is kritisch. Er is te weinig opgeschaald en er bleef te veel informatie in kokers zitten.” In het rapport over de gemeentelijke organisatie staat volgens Goudt dat het directiemodel de afgelopen jaren voortvarend is ingevoerd. Maar hoe het gemeentebestuur de implementatie moet afronden wordt pas over enkele weken duidelijk wanneer er voldoende over gesproken is. Goudt antwoordde op vragen van fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA dat door ‘afnemend collectief leiderschap’ de tanker midden op zee stil is komen te liggen. „Hoe gaan we die tanker weer vlot trekken?” vroeg Goudt zich hardop af. „Hoe ontstaat nieuw leiderschap?”

Maar Goudt vond dat de discussie in de gemeenteraad vooral moet gaan over de toekomst van het terrein aan de Enterseweg dat is aangekocht voor de bouw van de brandweerkazerne.